Komunikat archiwalny

Praca policji przynosi efekty

Małopolscy policjanci pracując na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie systematycznie prowadzą działania mające na celu ograniczenie przestępczości. O swojej pracy poinformowali radnych podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Praca policji przynosi efekty
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

W okresie od 2013 do 2015 roku w Krakowie odnotowuje się systematyczny spadek przestępczości, zarówno w kategorii przestępstw ogólnych, jak i w kategorii przestępstw kryminalnych.

 W kategorii ogólnej w roku 2013 odnotowano łącznie 30 688 przestępstw stwierdzonych, a w roku 2014 łącznie 26 813. Jest to spadek w skali roku o 3 875 przestępstw. Rok 2015 utrzymywał nadal tendencję spadkową. Zarejestrowana w tym roku liczba stwierdzonych przestępstw to wartość 24 311. Był to więc kolejny spadek ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw o liczbę wynoszącą 2 502 przestępstwa. Na uwagę zasługuje przy tym jednoczesny wzrost wykrywalności, która wyniosła w roku 2013 - 45,87%, w roku 2014 - 47,69% oraz w roku 2015 - 52,7%. Tak więc na przestrzeni tych ostatnich trzech lat wartości te rosły: w roku 2014 wzrost o wartość 1,82% w odniesieniu do roku poprzedzającego a w roku 2015 wzrost o wartość 5,01 % w stosunku do roku 2014.

Kolejna kategoria przestępstw to „kradzieże z włamaniem”. Ta kategoria przestępstw jest odzwierciedleniem sytuacji w przestępczości ogólnej. Podobnie jak tam notuje się tutaj spadek liczby stwierdzonych przestępstw i jednocześnie wzrost wykrywalności w tej kategorii. Dla omówienia tej kategorii wystarczy wspomnieć, że  wartość obrazująca ilość popełnianych przestępstw stale maleje. W roku 2013 wynosiła ona 3 615 przestępstw stwierdzonych i systematycznie malejąc w roku 2015 osiągnęła wynik 2 251 przestępstw stwierdzonych. Jest to różnica 1 364 przestępstw.  Również i w tym przypadku odnotowano  wzrost wykrywalności z 14,72 % w roku 2013 do 21,99% w roku 2015.

W kategorii „przestępstw gospodarczych” odnotowano zwłaszcza w ostatnim roku analizowanego okresu duży wzrost stwierdzonych przestępstw. O ile w roku 2013 zarejestrowano  2 026 przestępstw to w roku 2015 liczba ta wzrosła aż do 3 929 przestępstw stwierdzonych. Jest to wzrost o 246 przestępstw w roku 2014 i kolejne  1657 przestępstw w roku 2015. Na uwagę przy tej kategorii przestępstw  zasługuje informacja o bardzo wysokiej i ciągle wzrastającej wykrywalności. Analizowany okres rozpoczynaliśmy od wykrywalności stwierdzonej na poziomie 62,62 % w roku 2013 poprzez wartość 66,23 % w roku 2014 a kończąc na wartości 73,82 % w roku 2015. Jak widać na przestrzeni tych trzech lat wykrywalność w tej kategorii pomimo znaczącego wzrostu przestępczości wzrosła o ponad 11%.

Stale rośnie ilość zabezpieczanych przez KMP narkotyków. W roku 2013 w odniesieniu do tych najpopularniejszych narkotyków zabezpieczono 12,2 kg marihuany i 1,8 kg amfetaminy. W roku 2014 waga zabezpieczonych narkotyków osiągnęła już liczbę odpowiednio: 56,3 kg marihuany oraz 5,9 kg amfetaminy a w roku 2015 policjanci z KMP w Krakowie mogli się poszczycić zabezpieczeniem 77,1 kg marihuany oraz 14 kg amfetaminy. Łączna wartość wszystkich zabezpieczonych przez KMP Kraków substancji psychotropowych i środków odurzających wyniosła odpowiednio kwoty: 567 217 zł w roku 2013, 1 853 567 zł w roku 2014 i 2 158 049 zł w roku 2015.

Jeżeli chodzi o analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Krakowa, to przedstawia się ona następująco. W kategorii zdarzeń drogowych utrzymuje się stała liczba wypadków jak i kolizji drogowych. Liczba ta zawiera się w przedziale 1 065 – 1 138 rocznie w odniesieniu do wypadków oraz 8 331 – 8 286 w przypadku kolizji. Lekki wzrost odnotowano niestety w liczbie ofiar śmiertelnych. W roku 2013 śmierć w wyniku zdarzeń drogowych  poniosło 12 osób, w roku 2014 zanotowano 14 ofiar śmiertelnych  a w roku 2015 liczba ich wzrosła do 15. Liczba osób rannych utrzymuje się na zbliżonym poziomie (odpowiednio  liczba rannych wyniosła 1 186 – 1 279 - 1 257 osób). Na uwagę zasługuje tutaj informacja, że w odniesieniu do ogółu zaistniałych zdarzeń drogowych odnotowano znaczący wzrost wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych jak i wykroczeń popełnianych przez tych ostatnich.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także