Komunikat archiwalny

Strzelnica na Woli Justowskiej w nowej odsłonie

Na Woli Justowskiej zakończyła się renowacja drewnianej konstrukcji dawnej strzelnicy garnizonowej. Zamknięto kolejny etap rewaloryzacji obiektu przy ul. Królowej Jadwigi 220.

Strzelnica na Woli Justowskiej w nowej odsłonie
Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS

Dzięki środkom z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK), od 2014 roku prowadzone były prace mające na celu przywrócenie strzelnicy dawnego wyglądu. Wpisana w 1995 roku do rejestru zabytków strzelnica, może być atrakcyjnym miejscem wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Przypomnijmy, że w 2014 r. zdemontowano starą strzelnicę, przeprowadzono selekcję i konserwację nadających się do ponownego wykorzystania elementów drewnianych oraz wykonano nowe. Te wszystkie zabiegi sprawiły, że udało się zachować około 50 procent oryginalnych materiałów. Wielomiesięczne roboty ziemne i żelbetowe związane z wykonaniem podpiwniczenia w części centralnej i wschodniej oraz fundamentów w części zachodniej nadzorował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Do tej pory, w latach 2013-2015 na rewaloryzację i adaptację wydano ok. 5,2 mln zł – prawie 3,7 mln zł z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i blisko 1,5 mln zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W 2016 roku planowane jest zakończenie rewaloryzacji, tj. wykonanie m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian. Wykonane będą również prace budowlane wykończeniowe. Na ten etap inwestycji ZIS wnioskował o 6,3 mln zł z budżetu GMK (3 754 200,00 zł) i NFRZK (2 545 800,00 zł).

W budżecie gminnym środki zostały zabezpieczone, w najbliższym czasie decyzję ma podjąć Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który przyznaje środki z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

 

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także