Komunikat archiwalny

Odwierty geologiczne w Parku Bednarskiego [FOTO]

W zeszłym tygodniu na terenie Parku Bednarskiego prowadzone były odwierty geologiczne. Stanowią one element niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej dla parku.

Odwierty geologiczne w Parku Bednarskiego [FOTO]
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej

W związku z tym, że park znajduje się na terenie dawnego kamieniołomu, konieczne jest zbadanie stanu skał, na których jest posadowiony, zanim rozpocznie się remont alejek parkowych czy bramy. Badaniom poddana była również ściana skalna, z której usuwane będą samosiejki, w celu odsłonięcia muraw kserotonicznych. Po dokonaniu odwiertów otwory zostały uzupełnione i zabezpieczone.

W tym roku ogłoszone zostanie zapytanie na przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego dla parku, tak by w przyszłym mogły w końcu ruszyć spójnie zaplanowane prace remontowe.

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także