Komunikat archiwalny

„Działajmy razem” - konkurs dla szkół

Integracja uczniów i osób starszych oraz wybór i promocja najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60. roku życia – to główny cel drugiej edycji ogłoszonego przez Urząd Miasta Krakowa konkursu „Działajmy razem”.

„Działajmy razem” - konkurs dla szkół
Fot. Magiczny Kraków

W konkursie na działania międzypokoleniowe mogą uczestniczyć krakowskie samorządowe gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe domy kultury oraz bursy prowadzone przez Gminę Miejską Kraków. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty nierozpoczęte lub wcześniej nierealizowane w szkole.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nagrodzonego projektu. Minimalna kwota sfinansowania to 2.000,00 zł, a maksymalna -  12.000,00 zł.

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:

  • Urząd Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, ul. Wielopole 17a, lub
  • Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, Referat ds. Młodzieży i Seniorów, os. Centrum C 10 pok. 102 lub 110.

W godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku z zamieszczoną na kopercie pieczęcią szkoły oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

Szczegółowe warunki konkursu określa załączony regulamin.

Termin składania prac upływa 7 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Młodzieży i Seniorów - telefon: 12 616 78 06.

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także