Komunikat archiwalny

Czas na wiosenne porządki

Wiosna to tradycyjnie czas porządkowania piwnic i strychów. Krakowianie mogą pozbywać się niepotrzebnych gratów w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działających na terenie naszego miasta. Duże i nietypowe odpady są odbierane również od mieszkańców Krakowa, zgodnie z harmonogramami dostępnymi na stronie mpo.krakow.pl.

Czas na wiosenne porządki
Fot. mpo.krakow.pl

Najbardziej kojarzona jest Lamusownia przy ulicy Nowohuckiej 1. Obiekt zlokalizowany przy bazie MPO został wybudowany przy wykorzystaniu norweskiego grantu. Lamusownia działa w godzinach od 10.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 7.30 do 15.30. Informacje na temat funkcjonowania punktu można uzyskać pod numerem telefonu 12-646-23-70 lub na stronie www.lamusownia.krakow.pl.

Kłopotliwe odpady można przywozić nie tylko do Lamusowni przy Nowohuckiej. W Krakowie działa też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK Barycz w hali magazynowej sortowni przy ulicy Krzemienieckiej 40. Ten obiekt powstał przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Do punktu dogodny dojazd mają mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa - Swoszowic, Borku Fałęckiego, Kozłówka, Piasków, Bieżanowa oraz Kurdwanowa. PSZOK Barycz od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00, a w soboty, od 6.30 do 14.00.

Do Lamusowni i PSZOK Barycz można oddać odpady nietypowe, których nie można wyrzucać do zwykłych kubłów. W obu punktach przyjmowane są zużyte świetlówki, stare opony, baterie, oleje, lekarstwa, akumulatory, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe (meble), odpady pobudowlane i poremontowe – drewno zmieszane i impregnowane, puszki po farbach, gruz, a także stary sprzęt agd i elektroniczny oraz tekstylia (pościel, ubrania, dywany, itp.). Dodatkowo, do PSZOK Barycz można też przywozić odpady zielone.

Warto wiedzieć, że duże i nietypowe odpady są odbierane również od mieszkańców Krakowa, zgodnie z harmonogramami dostępnymi na stronie mpo.krakow.pl, w zakładce System gospodarki odpadami/harmonogramy. Usługa realizowana jest zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

W przypadku domów jednorodzinnych, odbiór odbywa się na podstawie zgłoszenia raz na kwartał. Zgłoszenia należy dokonać w ostatnim tygodniu poprzedzającym  wyznaczony termin w harmonogramie, drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 64 62 328, 12 64 62 393, 12 64 62 395. Odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych i gromadzić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z raz w miesiącu, na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór. Zgłoszenie zapotrzebowania należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 646 23 28, 12 646 23 93, 12 646 23 95. Warto wiedzieć, że MPO Kraków uruchomiło możliwość dodatkowego odbioru takich odpadów. Termin należy uzgodnić telefonicznie.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także