Komunikat archiwalny

Dobry adres dla trzeciego sektora

Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych - komfortowe, nowocześnie wyposażone miejsce do kreatywnej pracy dla podmiotów z branży NGO, w szczególności dla organizacji działających na obszarze dzielnicy IV – Prądnik Biały, działa w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Papierniczej 2.

Dobry adres dla trzeciego sektora
Fot. materiały prasowe

Intencją pomysłodawców Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest udostępnienie podmiotom z branży NGO przyjaznej przestrzeni, gdzie w komfortowych warunkach będą mogły realizować projekty na rzecz lokalnej społeczności. Miejsce ma stać się inkubatorem innowacyjnych, pragmatycznych rozwiązań w mieście, a także forum spotkań i wymiany myśli z mieszkańcami. Będzie narzędziem integracji oraz aktywizacji społecznej.

Pomieszczenia Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych udostępniane są organizacjom pozarządowym na wniosek, nieodpłatnie, na potrzeby spotkań, konsultacji, szkoleń, warsztatów, w ramach działalności statutowej tych organizacji.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z pomieszczeń Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych mogą dokonać rezerwacji pocztą elektroniczną na adres: rada@dzielnica4.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń określone są w Regulaminie Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, dostępnym na stronie internetowej Dzielnicy www.dzielnica4.krakow.pl.

Inicjatorami projektu są  Zarząd i Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także