Komunikat archiwalny

Czy powstanie liceum w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu?

Podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie uchwały, na mocy której utworzone zostanie liceum ogólnokształcące w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Liceum ma wejść w skład istniejącego Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.

Czy powstanie liceum w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu?
Fot. Wiesław Majka

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa 30 września 2015 r. (wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych będącej pacjentami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego), 25 uczniów realizowało obowiązek nauki w liceum ogólnokształcącym, co stanowiło około 60 proc. wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tym okresie. Pozostałą część, tj. 17 stanowili uczniowie technikum i szkoły zawodowej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego zawiera w sobie treści podstaw programowych kształcenia ogólnego dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, w związku z tym w szkołach przyszpitalnych można objąć nauczaniem młodzież zarówno z liceum, technikum, jak i ze szkoły zawodowej w zakresie kształcenia ogólnego. Potrzeba założenia liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 niewątpliwie istnieje, dlatego też zasadne jest utworzenie takiej szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej.

Obecnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przebywający w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie nie mają możliwości realizacji obowiązku nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr 3. Z tego powodu, niejednokrotnie, uczniowie przebywający na długotrwałej hospitalizacji nie są klasyfikowani przez szkołę macierzystą. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie wspierając uczniów-pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, w ramach wolontariatu wspomaga uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizuje pomoc w zakresie materiałów dydaktycznych, tj. książek, opracowań, czy sprzętu informatycznego. W ramach pomocy uczniom wykorzystywany jest e-learning, na podstawie którego uczniowie mają stały kontakt ze szkołą macierzystą, często oddaloną o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów od Krakowa. Ponadto dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie nawiązuje kontakt ze szkołą macierzystą i oferuje pomoc z zakresu realizacji podstawy programowej przez ucznia przebywającego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Według stanu na 30 września 2015 r. wykazano średnio 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych przebywających podczas hospitalizacji dłużej niż siedem dni
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Z uwagi na możliwość łączenia klas, Miasto planuje utworzenie dwóch klas po 10 uczniów.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 3 wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z ramowymi planami nauczania szkół wchodzących w skład Zespołu. W związku z tym zajęcia w nowo utworzonej szkole będą prowadzić nauczyciele dotychczas zatrudnieni w wyżej wymienionym zespole.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także