Komunikat archiwalny

Parki Krakowian w sześciu lokalizacjach

- Nowe parki będą symbolem narodzin najmłodszych krakowian i powstaną w sześciu lokalizacjach - powiedział Prezydent Jacek Majchrowski. Łączna powierzchnia specjalnych parków to ok. 35 ha, a z możliwymi poszerzeniami aż 62 ha. Przy założeniu nasadzeń 100 drzew na hektar, daje to ok. 6 200 nowych sadzonek. Regulamin parków oraz wszelkie działania techniczne koordynować będzie Zarząd Zieleni Miejskiej.

Parki Krakowian w sześciu lokalizacjach
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W konferencji prasowej prezentującej proponowane lokalizacje dla Parków Krakowian wzięli udział: Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa, Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta oraz radna Anna Szybist.

- Od zeszłego roku miasto bardzo intensywnie dba o sprawy związane z zielenią. Odnawiamy parki już istniejące, jak park Krakowski czy Jordana i zakładamy też nowe - Reduty i Duchacki. Jak wiemy, parki to pomniki przyrody mające swoją tradycje, a pomysł krakowskich aktywistów na stworzenie parku dla nowo narodzonych dzieci bardzo nam się spodobał – powiedział Majchrowski. - Niebawem każdy mieszkaniec Krakowa na cześć urodzenia swojego dziecka będzie mógł posadzić drzewo, które będzie mogło być pielęgnowane i odwiedzane przez lata. Nasza propozycja dotyczy kilku miejsc, po to, by mieszkańcy mieli bliską odległość do swojego drzewa - dodał prezydent.

Charakterystyka poszczególnych proponowanych lokalizacji:

 1. ul. Księcia Józefa - powierzchnia terenu gminnego ok. 6,5 ha. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Przegorzały-Dolina Wisły” w większości przeznaczenie pod zieleń. Nieznaczna (ok. 1,5 ha) możliwość poszerzenia w kierunku zachodnim.
 2. ul. Markowskiego (obok Muzeum Lotnictwa) - powierzchnia terenu gminnego ok. 3,8 ha. Według studium, cały obszar w terenach zieleni urządzonej o symbolu ZU, w znacznej część objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ugorek-Wschód”, z przeznaczeniem na zieleń.
 3. ul. Ptaszyckiego - powierzchnia terenu gminnego ok. 4,4 ha. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni-Mogiła” w całości przeznaczenie pod zieleń. Możliwość poszerzenia o ok. 3 ha w kierunku południowym.
 4. ul. Falista (Kostrze) - powierzchnia terenu gminnego ok. 9 ha. Według studium, cały obszar w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu ZR, objęty sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kostrze - rejon ul. Falistej”. Preferowany sposób zagospodarowania to park leśny, m.in. ze względu przyrodniczych brak przesłanego do poszerzania.
 5. ul. Puszkarska (Bonarka) - powierzchnia terenu gminnego ok. 3 ha. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bonarka”: z przeznaczeniem pod zieleń i tereny wód. Możliwość znacznego poszerzenia o ok. 14 ha.
 6. ul. Węgrzecka (Górka Narodowa Wschód) - powierzchnia terenu należącego do Skarbu Państwa ok. 8 ha. Według studium, całe obszar w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu ZR, objęty sporządzanym miejskim planem zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Możliwość poszerzenia o ok. 9 ha w kierunku północno-zachodnim.

- Zasady i kryteria wskazywane przy wyborze lokalizacji parków dla krakowian dotyczą przede wszystkim dostępności komunikacyjnej i własności terenów Gminy Miejskiej Kraków, by możliwie szybko je uruchomić oraz dać możliwość rozwoju i poszerzania terenu w wypadku konieczności dużego zainteresowani. Każda z przedstawionych lokalizacji występuje w sąsiedztwie terenów zielonych i można ją powiększyć - powiedziała Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Parki Krakowian

Kryteria, którymi kierowano się przy wskazaniu propozycji lokalizacji Parków Krakowian:

 • dostępność komunikacyjna, w tym komunikacją miejską;
 • możliwość rozwoju i poszerzania w przypadku wzrostu zainteresowania;
 • przeznaczenie terenów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 • struktura własności - bazę stanowią w większości nieruchomości gminne;
 • proporcjonalny rozkład przestrzenny na terenie miasta.

Anna Szybist, radna Miasta Krakowa, dodała, że Parki Krakowian to oddolna akcja mieszkańców i aktywistów, na podstawie której powstała interpelacja i uchwała kierunkowa, a w konsekwencji akceptacja radnych. - Nie każdy w Krakowie ma swój ogródek, dlatego inicjatywa ta wydaje się tym bardziej cenna, choćby na świętowanie narodzin dziecka. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą chcieli te miejsca odwiedzać oraz że będzie to park z piknikami i organizowanymi urodzinami. Mieszkańcy mają szansę stworzyć parki od zera i połączyć ich istnienie także z aspektem edukacyjnym, ucząc szacunku do drzew - powiedziała Szybist.

Przy okazji konferencji Prezydent Majchrowski zaapelował do mieszkańców Krakowa o rozsądne podchodzenie do spraw związanych z wycinką drzew na swoich prywatnych posesjach, by nie doprowadzić do masowej dewastacji zieleni - w związku z obowiązującymi od 1 stycznia zmianami w ustawie o ochronie przyrody.

Zobacz także:

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także