Komunikat archiwalny

Ruszyła kolejna edycja odbioru odpadów zielonych

Do 8 grudnia w Krakowie będzie kontynuowany program odbioru odpadów zielonych, tj. trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, ściętych zielonych części roślin. Udział w programie nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Ruszyła kolejna edycja odbioru odpadów zielonych
Fot. mpo.krakow.pl

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7:00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Zobacz harmonogram odbioru. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój nr 17 w godzinach od 7 do 15). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Przypominamy, że odpady zielone nie powinny być przechowywane w workach przez zbyt długi czas. Ponadto nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także