Komunikat archiwalny

Znamy krakowskich 8 Wspaniałych!

Mają od 14 do 18 lat, osiągają świetne wyniki w nauce, są aktywnymi członkami społeczności szkolnej, a swój wolny czas poświęcają na działania charytatywne. Po prostu – nie wyobrażają sobie życia bez pomagania innym. Mowa o zwycięzcach 23. Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, którzy 10 kwietnia podczas uroczystej gali w magistracie odebrali gratulacje, okolicznościowe dyplomy i upominki. W tym roku jury spośród 20 kandydatów wyłoniło sześcioro licealistów i dwie gimnazjalistki.

Znamy krakowskich 8 Wspaniałych!
Fot. Wiesław Majka

Konkurs organizują MDK „Dom Harcerza” i Wydział Edukacji UMK. Co roku jury, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji młodzieżowych, wybiera najlepszych z najlepszych, czyli „8 Wspaniałych”, a spośród nich – jednego, który reprezentuje Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu. Przedsięwzięcie ma służyć promowaniu pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu wolontariatu. Kandydaci muszą wyróżniać się konsekwentną pracą na rzecz potrzebujących, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy oraz nienaganną postawą w życiu codziennym.

 

Kim są tegoroczni Wspaniali?

 

Katarzyna Dudek, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego – w wolontariacie działa od 2011 roku. W latach 2012–2014 uczestniczyła w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Organizowała zbiórki żywności w ramach akcji „Podziel się posiłkiem”. Pracuje w świetlicy środowiskowej św. Wincentego a Paulo. Brała udział w projekcie „Młodzież pamięta”. Jej pasją jest sport. Uczestniczy w zajęciach Szkolnego Kółka Górskiego. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne, m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To właśnie Katarzyna Dudek reprezentować będzie Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu.

Weronika Konieczna, uczennica Gimnazjum nr 47 – działa w wolontariacie od 5 lat. Jest członkinią Szkolnego Klubu Sportowego „Kusy”. Promuje zdrowy styl życia, współorganizuje szkolny minifestyn z okazji Międzynarodowego Dnia Serca. Od wielu lat jest wolontariuszką Banku Żywności. Angażuje się w akcje charytatywne, m.in. na rzecz osób starszych. Uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego. Jest szkolną Ambasadorką Praw Dziecka, a także inicjatorką wielu gier i konkursów. Bierze udział w zajęciach Krakowskiej Akademii Samorządności.

Amadeusz Lesiak, uczeń X Liceum Ogólnokształcącego – potrafi porwać innych do działania. Zaangażował grupę 10-20 rówieśników do akcji inwentaryzacji zwierząt Nadleśnictwa Myślenice. Jest harcerzem ZHR, aktywnym w środowisku lokalnym – m.in. organizował i montował ogród sensoryczny dla przedszkola w Skawinie, współorganizował piknik rowerowy. Był wolontariuszem podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Z własnej inicjatywy zorganizował akcję „Flaga” w Skawinie na 3 Maja. Uczestniczy w pracy Szkolnego Koła „Caritas”, m.in. na rzecz pensjonariuszy DPS przy ul. Helclów. Jest aktywny w akcjach charytatywnych, takich jak np. „Wyślij pączka do Afryki”.

Paulina Lesiewicz, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego – w wolontariacie działa od 2013 roku. Jest aktywna w kole wolontariatu w gimnazjum m.in. w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w kwestach na rzecz chorej mamy jednego z kolegów, Hospicjum św. Łazarza, przy organizacji wydarzenia „Młodzi i miłosierni”, w porządkowaniu opuszczonych grobów. Została wyróżniona tytułem „Aktywny wolontariusz”. W liceum działa w PCK i szkolnym kole wolontariatu. Uczestniczyła w zbiórce żywności dla ubogich. Uczy się języka migowego. Występowała w DPS. Jest wolontariuszką WOŚP.

Joanna Micek, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego – w wolontariacie działa od 4 lat. Angażuje się w szkolne akcje, śpiewa w chórze, a swoją działalność doskonale łączy z nauką. Prowadzi cotygodniowe zbiórki gromady zuchowej 31 KDH Agricola ZHR, pełni posługę liturgiczną w parafialnym kościele, pomaga w nauce kolegom i koleżankom. Współorganizuje wyjazdy zimowe i letnie dla zuchów, sprawując podczas nich obowiązki opiekunki (wychowawczyni). Wyróżnia się aktywnością w akcjach charytatywnych, m.in. w zbiórkach dla Banku Żywności i dla Caritas, kwestach dla Hospicjum św. Łazarza, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, „Słodkim Dąbiu”, Szlachetnej Paczce, „Górze grosza”. Organizowała konkurs „Kamienie na szaniec” i projekt „Śladami przeszłości”. Pracuje w samorządzie uczniowskim.

Magdalena Morąg, uczennica Gimnazjum nr 47 – w wolontariacie działa od 3 lat. Jest członkinią Szkolnego Klubu Sportowego „Kusy”. Promuje zdrowy styl życia. Pomaga przy organizacji imprez sportowych. Od wielu lat jest wolontariuszką Banku Żywności. Była jednym z liderów projektu „Różnorodność naszą siłą” w ramach programu Erasmus+. Angażuje się w prace samorządu uczniowskiego. Koordynuje i organizuje akcje charytatywne m.in. na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych ProFamilia i chorych na mukowiscydozę Fundacji Matio.

Alicja Szarzyńska, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego – w wolontariacie działa od 2012 roku. Utworzyła kilkunastoosobową grupę wolontariuszy, którzy odwiedzają pensjonariuszy DPS. Jest autorką spektakli i pomysłodawczynią poszerzenia biblioteki w DPS. Realizuje projekt „Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych". W ubiegłym roku dostała się do finału olimpiady z języka polskiego. Uczestniczy w akcjach charytatywnych, m.in. w zbiórkach dla Banku Żywności, kwestach na rzecz Hospicjum św. Łazarza, „Górze Grosza”, „Gwiazdce dla zwierzaka”. Jest liderką zespołu w akcji Szlachetna Paczka.

Julia Walkowicz, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego – działa w wolontariacie od 5 lat. Podejmuje wiele akcji charytatywnych, m.in. zbiórkę okularów dla dzieci z Afryki, zbiórkę artykułów szkolnych, zbiórkę dla kombatanta. Systematycznie prowadzi zajęcia dla dzieci w Dziecięcym Szpitalu Specjalistycznym. Prowadzi kronikę klasową. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA