Komunikat archiwalny

Kto wynajmie aptekę przy ulicy Kościuszki?

W najbliższym czasie zorganizowana zostanie aukcja na wynajem gminnego lokalu użytkowego o powierzchni 123,60 m², usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie. Budynek ten znajduje się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz objęty jest ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.

Kto wynajmie aptekę przy ulicy Kościuszki?
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W lokalu zachowały się elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia po aptece – „Apteka Pod Aniołem Stróżem” - prowadzonej w tym lokalu nieprzerwanie od początku istnienia budynku, czyli od około 1890 roku. Dla wnętrza tej apteki zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane na przełomie XIX i XX wieku meble fornirowane orzechem amerykańskim barwionym na mahoń, oraz fornirem z rodziny drzew mahoniowych, składające się z rzeźbionych regałów z szufladkami, lustrami, szafkami i zegarem, lada  z rzeźbionym frontem, które znajdują się zarówno w sali sprzedaży, jak i na zapleczu. 

Z uwagi na wartości artystyczne i historyczne, wyposażenie wnętrza zostało wpisane do rejestru zabytków ruchomych i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej. „Apteka Pod Aniołem Stróżem” jest jedną z ostatnich historycznych aptek Krakowa o tak długiej tradycji miejsca, z zachowanym kompletem oryginalnych mebli. Dzięki temu apteka odgrywa ważna rolę w krajobrazie kulturowym dzielnicy oraz miasta,a także jest istotnym elementem kształtującym tożsamość lokalnej społeczności.

Dążąc do utrzymania charakteru miejsca i zachowania zabytkowego wyposażenia apteki w jego obecnej lokalizacji, podjęte zostały działania w kierunku zabezpieczenia w budżecie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie środków finansowych na zakup mebli od ich właścicielki. W najbliższym czasie dojdzie do sfinalizowania tej transakcji i Miasto stanie się właścicielem zabytkowego wyposażenia aptecznego.

Lokal wystawiony zostanie na aukcję. Miasto planuje utrzymać jego funkcję - sprawa dalszego przeznaczenia lokalu na aptekę została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia w tej sprawie, zostanie przeprowadzone postępowanie aukcyjne w oparciu o przepisy regulujące problematykę gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach komunalnych Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także