Komunikat archiwalny

Kursowanie busów z ograniczeniami w centrum Krakowa

Ograniczenie ruchu pojazdów, a co za tym idzie hałasu i spalin, w ścisłym centrum Krakowa i przyspieszenie komunikacji zbiorowej na Alejach Trzech Wieszczów – to główne efekty zmian w funkcjonowaniu przewoźników busów w Krakowie. Wejdą one w życie 17 czerwca.

Kursowanie busów z ograniczeniami w centrum Krakowa
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

W związku z planowanym przez Gminę Miejską Kraków wprowadzaniem rozwiązań systemowych w zakresie organizacji ruchu w centrum Krakowa, ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza, przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, ZIKiT prowadzi prace nad zmianami zasad dostępności dla użytkowników, w tym również dla przewoźników osobowych, niektórych ulic i przystanków wewnątrz tzw. II obwodnicy, tj. na Alei Trzech Wieszczów, al. 29 Listopada, ul. Dietla i dalej al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubomirskiego i ul. Wita Stwosza.

Jednym z elementów wdrażanego planu jest reorganizacja ruchu przewozów osobowych w rejonie ciągów ulic Pawia - Warszawska - Basztowa oraz wewnątrz tego obszaru, co jest wynikiem podjętych decyzji i jednym z etapów porządkowania dostępności Śródmieścia Krakowa, w której docelowo powinien operować wyłącznie transport zero- lub niskoemisyjny.

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian, w tym ograniczeń listy ogólnodostępnych przystanków przy ulicach Pawiej, Warszawskiej i Ogrodowej, które od jesieni ubiegłego roku nie są uwzględniane przy wydawaniu przez ZIKiT przewoźnikom zasad korzystania z przystanków na terenie Krakowa. W związku z planowanymi zmianami w organizacji ruchu związanymi m.in. z rozpoczęciem przebudowy ul. Basztowej docelowo nie będzie również możliwe korzystanie z przystanków początkowych/końcowych zlokalizowanych w rejonie ulic Worcella i Ogrodowej.

Wychodząc naprzeciw planowanym ograniczeniom podjęto decyzję o możliwej zmianie charakteru pętli autobusowej „Nowy Kleparz” przy ul. Prądnickiej i udostępnieniu jej jako przystanku początkowego/końcowego, o co wielokrotnie zabiegało środowisko samych przewoźników. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.kmkrakow.pl.

Opracowane przez ZIKiT zmiany nie nakładają na przewoźników osobowych zakazu dojazdu do centrum Krakowa w rejon II obwodnicy, a ich pasażerom nie uniemożliwiają wsiadania i wysiadania na przystankach zlokalizowanych np. w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Mając jednakże na uwadze wieloletnie negatywne doświadczenie w kwestii m.in. „blokowania” pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie, np. na przystankach wzdłuż Alei Trzech Wieszczów, podjęto decyzję, działając w interesie pasażerów KMK, aby ruch busów „skanalizować” poprzez udostępnienie na niektórych ciągach jedynie przystanków „dedykowanych” dla konkretnych kierunków. Polegać ma to na tym, że np. przewoźnicy jadący z centrum w kierunku Borku Fałęckiego przez ul. Zakopiańską będą mogli się zatrzymywać jedynie na przystanku „Jubilat”, a ci kierujący się w stronę ul. Wielickiej na przystanku „AGH”.

Dla wymiany pasażerów wybrano te przystanki, które nie mają przekroczonej przepustowości oraz umożliwiają bezproblemowe omijanie pojazdów dokonujących wymiany pasażerów, czyli są zlokalizowane w zatokach lub jak w przypadku przystanku „Jubilat” w kierunku Mostu Dębnickiego kończy się na nich buspas.  

Podobne zmiany planuje się wprowadzić w ciągu ulic Dietla i Grzegórzeckiej, gdzie udostępniony dla przewoźników (ale tylko dla tych kierujących się od strony Ronda Grunwaldzkiego) będzie przystanek „Starowiślna”, który zlokalizowany jest w zatokach.

W przypadku linii autobusowych poruszających się z kierunku od ul. Limanowskiego do Ronda Grzegórzeckiego i dalej, najbardziej optymalną trasą jest ta prowadząca przez Zabłocie i Most Kotlarski, która odległościowo jest krótsza od przejazdu ulicami Starowiślną i dalej Grzegórzecką, a dodatkowo ruch na niej jest zdecydowanie mniejszy. Brak jest tam również skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, gdzie przy alternatywnej trasie takich „spowalniających” miejsc jest aż pięć, w związku z czym powyższa zmiana z pewnością pozytywnie wpłynie na czasy przejazdu.

Zakres planowanych do wprowadzenia zmian:

ZIKiT

ZIKiT

ZIKiT

Co ważne, zmiany nad którymi prace prowadzi ZIKiT w kontekście organizacji ruchu w Śródmieściu, nie skupiają się tylko na przewoźnikach osobowych i nie mają na celu ich „wykluczenia”, lecz koncentrują się na poprawie mobilności na tym obszarze jako całości i są szeroko zakrojonym projektem obejmującym także np. zmiany w strefie parkowania, wyznaczanie stref o ograniczonej dostępności, czy wyznaczaniu nowej siatki ulic o charakterze jednokierunkowym.

Celem przedstawienia i uzgodnienia z zainteresowanym środowiskiem propozycji zmian przedstawiciele ZIKIT odbyli spotkania z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych, na których zasadność działań gminy, dążących do usystematyzowania ruchu w centrum Krakowa, spotkała się ze zrozumieniem przewoźników. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiono dostosować ostateczną koncepcję zmian do zgłaszanych na spotkaniach postulatów, co znalazło swoje poparcie m.in. w:

  • zrezygnowaniu z pierwotnie proponowanego wprowadzenia „zakazu” przejazdu dla przewoźników osobowych przez Aleje Trzech Wieszczów;
  • pozostawieniu możliwości wymiany pasażerów w najbliższym sąsiedztwie i bezpośrednio na Alejach oraz na ul. Dietla (przystanki dedykowane);
  • deklaracji zmiany charakteru pętli „Nowy Kleparz” przy ul. Prądnickiej na przystanek początkowy/końcowy, o co wielokrotnie od lat zabiegali sami przewoźnicy;

Zważywszy na powyższe nie można się zgodzić z tezą, która pojawiła się jakiś czas temu w mediach, że w jakikolwiek znaczący sposób na tych korektach ucierpią pasażerowie aglomeracji krakowskiej oraz sami przewoźnicy, skoro w dalszym ciągu mogą bezpośrednio dojechać w obręb tzw. II obwodnicy, co niejednokrotnie nie jest możliwe dla pasażerów korzystających z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, gdzie konieczność przesiadki nieodłącznym elementem codziennych podróży.

W dalszym ciągu trasy przewoźników osobowych przecinają się lub stykają z głównymi węzłami przesiadkowymi na terenie Krakowa, gdzie można bez problemu dokonać przesiadki na docelowy tramwaj czy autobus miejski.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także