Komunikat archiwalny

„Lato w szkole”

Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. W bieżącym roku udział wzięło 79 szkół, w tym 6 szkół specjalnych. Wydział Edukacji UMK szacuje, że z wakacyjnej oferty korzysta tygodniowo około 1028 dzieci. Przewidywany koszt akcji to ponad 1 235 000 zł.

„Lato w szkole”
Fot. Wiesław Majka

W ofercie przygotowanej przez szkoły i placówki oświatowe przeważały zajęcia stacjonarne, prowadzone na terenie placówek, m.in. gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, z robotyki, spotkania z policją i strażą miejską, oraz zajęcia w terenie – wyjścia do kina, teatru, muzeum (m.in. Muzeum Historycznego, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Szkła,  Muzeum Archeologicznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Figur Woskowych, Muzeum Witrażu, Muzeum Motyli), biblioteki, Klockolandu, Smykolandu, Laserparku, Parku Trampolin, Parku Linowego, groty solnej, basen, ściankę wspinaczkową, kręgle. Organizowano spacery po Krakowie oraz wycieczki edukacyjne i turystyczne poza miasto, np. do Kopalni Soli w Bochni, do Wieliczki, Myślenic – Zarabia, Niepołomic, Ojcowa czy też do zoo.

Zajęcia w szkołach odbywały się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Najwięcej szkół zaplanowało je na pierwszy i drugi tydzień wakacji. Terminy i czas trwania akcji w poszczególnych szkołach ustalali dyrektorzy – organizatorzy akcji. Decydowali również o dziennym wymiarze opieki.

Wydział Edukacji UMK zaproponował, by w przypadku uczniów do 10. roku życia organizować zajęcia do ośmiu godzin dziennie, a w przypadku uczniów starszych – do sześciu godzin. Do kompetencji dyrektorów szkoły należał także dobór kadry pedagogicznej, która prowadziła wakacyjne zajęcia. Zwykle 90 proc. tej kadry to nauczyciele danej szkoły – dyrektorzy chętnie ich zatrudniają, ponieważ mają odpowiednie kwalifikacje oraz znają potrzeby dzieci; czasem dziećmi opiekowali się również nauczyciele z innych szkół, np. tych, które w danym roku nie biorą udziału w akcji, a także inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Dyrektor szkoły tworzył grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy (opiekuna). Liczba ta nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych.

Opieka, którą nad uczestnikami wypoczynku sprawowali opiekunowie i wychowawcy, z punktu widzenia rodziców była bezpłatna. Gmina Miejska Kraków pokryła bowiem wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku, które wyniosło 520,00 zł brutto za tydzień, oraz dla wychowawców/opiekunów – 28,00 zł brutto za godzinę. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru, przejazdy po Krakowie pokryli rodzice.

Zobacz więcej:

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA