„Lato w szkole”

Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. W bieżącym roku weźmie w niej udział 79 szkół, w tym 6 szkół specjalnych. Wydział Edukacji UMK szacuje, że z ich wakacyjnej oferty skorzysta tygodniowo około 1028 dzieci. Przewidywany koszt akcji to ponad 1 235 000 zł.

„Lato w szkole”
Fot. Wiesław Majka

W ofercie przygotowanej przez szkoły i placówki oświatowe przeważają zajęcia stacjonarne, prowadzone na terenie placówek, m.in. gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, z robotyki, spotkania z policją i strażą miejską, oraz zajęcia w terenie – wyjścia do kina, teatru, muzeum (m.in. Muzeum Historycznego, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Szkła,  Muzeum Archeologicznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Figur Woskowych, Muzeum Witrażu, Muzeum Motyli), biblioteki, Klockolandu, Smykolandu, Laserparku, Parku Trampolin, Parku Linowego, groty solnej, basen, ściankę wspinaczkową, kręgle. Będą też organizowane spacery po Krakowie oraz wycieczki edukacyjne i turystyczne poza miasto, np. do Kopalni Soli w Bochni, do Wieliczki, Myślenic – Zarabia, Niepołomic, Ojcowa czy też do zoo.

Zajęcia w szkołach będą odbywały się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Najwięcej szkół planuje je zorganizować w pierwszym i drugim tygodniu wakacji. Terminy i czas trwania akcji w poszczególnych szkołach ustalają dyrektorzy, którzy są organizatorami akcji. Decydują oni również o dziennym wymiarze opieki.

Wydział Edukacji UMK zaproponował, by w przypadku uczniów do 10. roku życia organizować zajęcia do ośmiu godzin dziennie, a w przypadku uczniów starszych – do sześciu godzin. Do kompetencji dyrektorów szkoły należy także dobór kadry pedagogicznej, która poprowadzi wakacyjne zajęcia. Zwykle 90 proc. tej kadry to nauczyciele danej szkoły – dyrektorzy chętnie ich zatrudniają, ponieważ mają oni odpowiednie kwalifikacje oraz znają potrzeby dzieci; czasem dziećmi opiekują się również nauczyciele z innych szkół, np. tych, które w danym roku nie biorą udziału w akcji, a także inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Dyrektor szkoły tworzy grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy (opiekuna), których liczba nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych.

Opieka, którą nad uczestnikami wypoczynku sprawować będą opiekunowie i wychowawcy, jest z punktu widzenia rodziców bezpłatna. Gmina Miejska Kraków pokrywa bowiem wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku, które wynosi 520,00 zł brutto za tydzień, oraz dla wychowawców/opiekunów – 28,00 zł brutto za godzinę. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru, przejazdy po Krakowie pokrywają rodzice.

Zobacz więcej:

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA