Komunikat archiwalny

Ruszył projekt „Bądźmy EkoCyfrowi”

„Bądźmy EkoCyfrowi” to akcja, której celem jest ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami szeroko rozumianej cyfryzacji. W najbliższych dniach krakowianie będą mogli wziąć udział w konkursach towarzyszących wydarzeniu. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Marta Patena, radna miasta Krakowa.

Ruszył projekt „Bądźmy EkoCyfrowi”
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Projekt „Bądźmy EkoCyfrowi” ma przyczynić się do wykształcenia dobrych praktyk przy korzystaniu z nowych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne – zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

 

 

21 lat temu, 14 czerwca 1996 roku przeprowadzono pierwszą w Polsce rozmowę przez telefon komórkowy. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie życia bez mobilnych technologii. Obecnie w naszym kraju jest prawie 60 mln aktywnych telefonów komórkowych, co oznacza, ze na jednego Polaka przypada aż 1,5 telefonu komórkowego. Średni czas jaki Polacy spędzają codziennie w internecie wynosi 4,4 godziny na komputerach i aż 1,3 godziny na urządzeniach mobilnych.

Technologia cyfrowa rozwija się na tyle szybko, że nie ma czasu na dodatkowe badania nad jej negatywnymi skutkami. Powstały pierwsze raporty, które alarmują o konsekwencjach pozbawionego naukowej kontroli dostępu do cyfryzacji. Na naszych oczach powstał nowy termin diagnostyczny: e-uzależnienia, zauważamy coraz częściej problemy w relacjach międzyludzkich, bo nasz język ubożeje a tematów do rozmów jest mniej. Nie mamy motywacji do prowadzenia rozmowy z drugim człowiekiem, co prowadzi do zamykania się w swoim świecie i w konsekwencji wyobcowaniem ze środowiska rówieśniczego a nawet rodzinnego.

Skutkiem uzależnienia od gier komputerowych jest brak wrażliwości na drugiego człowieka i utrata umiejętności współżycia w grupie, zachowania agresywne słowne i fizyczne. Konsekwencją e-uzależnienia mogą być szeroko rozumiane problemy szkolne i zawodowe wynikające z ograniczeń intelektualnych oraz problemów neurologicznych wiązanych z brakiem stymulacji zmysłów dotyku, zapachu, motoryki ograniczonej tylko do motoryki ręki. Nadmierne korzystanie z internetu to niezdrowy styl życia – brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, osłabienie wzroku, bóle kręgosłupa i barków, przykurcze ścięgien i trudności z oddychaniem związane z niedoborem tlenu.

Zainicjowany projekt zawiera w sobie także podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zjawiska elektrosmogu. Podczas gdy pola elektryczne i elektromagnetyczne o niektórych częstotliwościach mają w całości korzystny wpływ, wykorzystywany np. w medycynie, inne niejonizujące częstotliwości używane w radarach, telekomunikacji i telefonii komórkowej wydają się mieć mniej lub bardziej szkodliwy, biologiczny wpływ na rośliny, zwierzęta, jak również na ciało człowieka, nawet jeśli jest on narażony na promieniowanie o wartości niższej niż dopuszcza obowiązująca norma.

Przeczytaj więcej o projekcie „Bądźmy EkoCyfrowi” na profilu na Facebooku.

Zobacz harmonogram wydarzeń [pdf]

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także