Komunikat archiwalny

Konferencja Open Living Lab Days 2017

Miasto Kraków i Krakowski Park Technologiczny wraz z partnerami zapraszają na konferencję Open Living Lab Days, która odbędzie się w dniach 29 sierpnia–1 września w Krakowie.

Konferencja Open Living Lab Days 2017
Fot. materiały prasowe

Open Living Lab Days to konferencja organizowana przez European Network of Living Labs (ENoLL), międzynarodową organizację zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab w procesach tworzenia oraz weryfikacji produktów i usług w obszarze innowacji technologicznych. Living lab jest platformą do testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane, tj. w przestrzeni tkanki miejskiej, obejmującej ulice, place, parki, pojazdy komunikacji zbiorowej itp., szczególnie w zakresie smart city. W modelu living lab każdy staje się współtwórcą, a nie tylko odbiorcą końcowego rozwiązania.

Konferencja obejmie prezentację prac badawczych, panele dyskusyjne, sesje interaktywne, wizyty studyjne oraz warsztaty w zakresie zdrowia publicznego, inteligentnych miast, projektowania usług, środowiska i polityki living lab – w duchu koncepcji otwartej innowacji, zachęcając do współpracy oraz promując lokalne innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jednym z ważniejszych punktów programów będą także spotkania z władzami miasta i regionu, ceremonia przyjęcia nowych członków, reprezentujących środowiska naukowe i biznesowe z całego świata oraz uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce połączona z wręczeniem nagrody za Best Living Lab Project 2016.

Konferencja Open Living Lab Days zgromadzi ponad 250 uczestników reprezentujących instytucje naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz przedstawicieli samorządów lokalnych tworzących stowarzyszenie ENoLL. Uczestnikami będą przedstawiciele takich krajów, jak Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Belgia, a także goście z Australii, Brazylii, Kolumbii, Chin, Meksyku, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowane zostaną najlepsze światowe praktyki w zakresie stosowania metodologii living lab w kreowaniu przewag konkurencyjnych ośrodków naukowo-badawczych. Konferencja prowadzona jest w języku angielskim.

Partnerami strategicznymi konferencji Open Living Lab Days 2017 są Miasto Kraków i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a konferencja została objęta honorowym patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

W 2014 roku Krakowski Park Technologiczny wraz z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego rozpoczęli współpracę z European Network of Living Labs w ramach projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast. W 2015 roku Krakow Living Lab, jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Urzędu Miasta Krakowa, otrzymał akredytację ENOLL,stając się jednym z dwóch certyfikowanych ośrodków living lab w Polsce.

Zapraszamy na stronę wydarzenia i do rejestracji: openlivinglabdays.com

Więcej informacji o European Network of Living Labs: enoll.org

Więcej informacji o Krakow Living Lab: www.kpt.krakow.pl/park-technologiczny/livinglab

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także