Komunikat archiwalny

Lotnisko bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych

Wspólne działania zmierzające do zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz poprawienia dostępności obiektów i usług krakowskiego lotniska, zakłada podpisane 7 sierpnia porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Kraków Airport a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Lotnisko bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych
Fot. Kraków Airport / materiały prasowe

- Podróżujący z krakowskiego lotniska pasażerowie nie muszą obawiać się barier architektonicznych. Terminal pasażerski Kraków Airport i jego otoczenie są przyjazne dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Pracownicy krakowskiego lotniska regularnie odbywają szkolenia, a zdobyte kwalifikacje pozwalają im udzielać pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb osób z niej korzystających – powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. - W podpisanym porozumieniu chodzi nie tylko o obsługę osób niepełnosprawnych, ale również o podjęcie działań zmierzających do tworzenia przyjaznych dla osób niepełnosprawnych miejsc pracy na naszym lotnisku – dodał.

Podpisane porozumienie przewiduje m.in.: szkolenie pracowników dotyczące kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ich zatrudniania, jak i podnoszenia jakości usług pasażerów, w tym naukę języka migowego, popularyzowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz wspieranie projektów i programów w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

- Podpisane porozumienie jest bardzo ważne dla PFRON, dlatego że pozyskaliśmy partnera o bardzo dużym potencjale, który ma głęboką świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz chce działać na rzecz tych osób i na rzecz społeczności lokalnej – powiedziała Dorota Habich, p.o. prezesa zarządu PFRON.

Wraz z podpisaniem porozumienia zrealizowane zostało jedno z jego postanowień - podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze kultury i sztuki. Od 7 do 14 sierpnia na terenie Kraków Airport dostępna jest wystawa „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Ekspozycja jest zbiorem wybranych prac największego w Polsce konkursu, który popularyzuje twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych.

Kraków Airport spełnia europejskie standardy związane z obsługą osób niepełnosprawnych, a niejednokrotnie je przewyższa. Pracownicy krakowskiego lotniska cały czas podejmują działania zmierzające do poprawy jakości obsługi osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej mogą skorzystać tu m.in. z niebieskiej ścieżki, czyli systemu dedykowanych oznaczeń, a także paneli przywoławczych ułatwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się po lotnisku. Do odprawy osób niepełnosprawnych przystosowane jest osobne stanowisko check-in. Osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak pozostali pasażerowie. Pracownicy Służby Ochrony Lotniska, przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w salach odlotowych, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska. W przejściu z sali odlotowej na pokład samolotu towarzyszy mu pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy pasażerowi udziela personel linii lotniczej.

W kwietniu br. punkty informacji lotniskowej zostały doposażone w stałe pętle indukcyjne dla pasażerów z niepełnosprawnością narządu słuchu.

Dla osób niewidomych i niedowidzących Kraków Airport przygotowuje tyflomapę – umożliwiającą zorientowanie się w topografii lotniska przy pomocy zmysłu dotyku.

W ramach wprowadzanych udogodnień w terminalu, wyznaczone zostało dodatkowe przejście do kontroli bezpieczeństwa o nazwie „Special Service Line”, przeznaczone dla: pasażerów o statusie PRM (ang. Person with Reduced Mobility) podróżujących z asystą lub bez, kobiet w zaawansowanej ciąży,  rodzin podróżującym z dziećmi do lat 3. Przejście pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa i tym samym na zwiększenie komfortu pasażerów wymagających szczególnej opieki.

W pierwszym półroczu 2017 roku w Kraków Airport obsłużono 7269 pasażerów niepełnosprawnych, tj. o 540 pasażerów niepełnosprawnych więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Pasażerowie o statusie PRM (Person with Reduced Mobility) stanowili 0,27 proc. wszystkich pasażerów krakowskiego lotniska.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także