Komunikat archiwalny

Projekt dla młodych wolontariuszy

Jeszcze do 21 września nauczyciele i uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych z Krakowa mogą zgłosić chęć udziału w szóśtej edycji projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Konkurs, w którym można zdobyć statuetkę SuperWolo 2017, organizuje Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Głównym celem jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

Projekt dla młodych wolontariuszy
Fot. Uczniowie klasy VA ze Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie, zdobywcy statuetki SuperWolo 2016. Fot. materiały prasowe

Idea projektu wpisana jest w jego nazwę: „Każdy jest komuś potrzebny” (tytuł nawiązuje do wiersza „Sprawiedliwość” ks. Jana Twardowskiego). W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z prowadzącymi, poszukają odpowiedzi na pytania: W jaki sposób mogę pomagać? W jaki sposób mogę poprosić o pomoc? Jak się czuję, kiedy pomagam, a jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga? Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem? Jakie cechy powinien posiadać super wolontariusz? (w projekcie nazywany SuperWolo) W jaki sposób sam mogę stać się SuperWolo?

Owocem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” będzie zainicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej. Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2017. Zostanie wręczona uroczyście 5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

Zajęcia lekcyjno-warsztatowe, o których mowa wyżej, rozpoczną się we wrześniu (dokładne daty zajęć będą ustalane indywidualnie z dyrekcjami poszczególnych szkół). Będą one składały się z dwóch spotkań po 90 minut. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Spotkania zostaną poprowadzone w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Liczba szkół oraz klas, które wezmą udział w projekcie, jest ograniczona. W tym roku zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie pięciu szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego. Każda z placówek będzie mogła wskazać po jednej klasie, w której powinny się odbyć warsztaty. O tym, jakie szkoły i klasy finalnie będą uczestniczyć w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektor placówki lub wychowawcy poszczególnych klas przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie. List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4 (technika wykonania dowolna).

Zgłoszenia należy przesyłać do 21 września drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres: Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Prof. S. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 września.

Więcej informacji pod adresem www.biuromlodych.org. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela: Katarzyna Walaszek, e-mail: katarzynawalaszek@mimowszystko.org, tel. 661 112 247.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także