Komunikat archiwalny

Profesor Zimbardo odwiedzi krakowską szkołę

Światowej sławy psycholog społeczny profesor Philip Zimbardo, twórca Heroic Imagination Project – HIP (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni), odwiedzi w poniedziałek 9 października Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 na os. Słonecznym 12. To jedyny w Krakowie Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy Projektu i placówka, która jako pierwsza dołączyła do autorskiego przedsięwzięcia profesora. Spotkanie, połączone z wykładem gościa, rozpocznie się o godz. 18.

Profesor Zimbardo odwiedzi krakowską szkołę
Fot. pixabay.com

Profesor Philip Zimbardo, autor eksperymentu stanfordzkiego, stworzył innowacyjny program edukacyjny oparty na bazie najnowszych wyników badań psychologii społecznej. Program jest interwencją, a więc zakłada zmianę postaw i zachowań  u jego uczestników. Jego głównym celem jest szerzenie idei bohaterskiej wyobraźni wśród młodych ludzi – chodzi o wyobraźnię, która pozwala człowiekowi podejmować nieprzeciętne działania chroniące dobro, zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi oraz swoje własne. Budowanie i  kształtowanie postaw młodzieży pozwalających dostrzegać niesprzyjające  zjawiska społeczne i podejmować natychmiastowe działania w celu ich ograniczania – to idea, która leży u podstaw projektu. Wspiera on bezpieczne bohaterskie akcje, odwagę cywilną i zdolność współodczuwania.

Projekt składa się z sześciu modułów, które dotyczą ważnych społecznie kwestii, takich jak: nieuświadomiona bierność, przekraczanie możliwości rozwojowych swojego umysłu, podporządkowanie się stereotypom czy ignorancja obserwowanych uprzedzeń.

Obecnie w Polsce wdrażane są dwa moduły projektu – „Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami dnia codziennego” oraz „Kreowanie nastawienia rozwojowego”. W tym roku rozpocznie się realizacja modułu „Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji”.

Projekt prof. Zimbardo spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno dyrekcji, jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 105, ponieważ wpisuje się idealnie w działania tej szkoły. Obecnie szkoła posiada 12 certyfikowanych nauczycieli HIP i dwóch trenerów przeprowadzających szkolenia dla nauczycieli z Krakowa i Małopolski. Przeszkolili oni ponad 70 nauczycieli krakowskich placówek oświatowych.

W marcu Szkoła Podstawowa nr 105 była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Projektu Bohaterskiej Wyobraźni „Zawsze warto chcieć”, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem władz oświatowych, dyrektorów szkół i nauczycieli. Październikowe spotkanie z profesorem Zimbardo jest wyrazem uznania dla pracy szkoły, powodem do dumy, że to właśnie tę szkolę odwiedzi najsłynniejszy psycholog naszych czasów.

Od zeszłego roku samorząd krakowski popularyzuje Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project – HIP) jako innowacyjny program edukacyjny. Koordynatorem projektu z ramienia miasta jest Ewa Piaseczna-Donhoffner, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 105. Do prowadzenia zajęć według projektu potrzebny jest certyfikat, a do szkolenia nauczycieli – stopień trenerski. W dwóch szkołach – Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych (ul. Górka Narodowa) oraz w  Zespole Szkół i Placówek Specjalnych –ze względu na pracę z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym szkolenie 28 nauczycieli zostało sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także