Komunikat archiwalny

Konkurs na organizację żłobków

Gmina Miejska Kraków ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3. Termin składania ofert upływa 19 października. Szczegóły na stronie www.bip.krakow.pl.

Konkurs na organizację żłobków
Fot. tookapic.com

Przedmiotem pierwszego konkursu jest zorganizowanie opieki w formie żłobka dla 60 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych w wieku do lat 3, które ukończyły 20. tydzień życia i mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Na prowadzenie żłobka zostanie przeznaczona nieruchomość przy ul. Domagały 63 i 65 na podstawie umowy dzierżawy.

Planowany termin rozpoczęcia prowadzenia żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 to 1 stycznia 2018 r. Realizacja zadania potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Drugi konkurs dotyczy zorganizowania opieki w formie żłobka dla 100 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych w wieku do lat 3, które ukończyły 20 tydzień życia i mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków z jednoczesnym zawarciem umowy zawierającej warunki dzierżawy nieruchomości przy ul. Lipskiej przeznaczonej na prowadzenie żłobka. Realizacja zadania potrwa od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Żłobek przy ul. Lipskiej zostanie oddany do użytku do 31 grudnia 2017 r. Gmina na ten cel uzyskała dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1,2 mln zł w ramach resortowego Programu Maluch. Wkład własny z budżetu Miasta wynosi 3 395 000 zł. (całość 4 595 000 zł).

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami uczestnictwa w otwartym konkursie ofert od poniedziałku do piątku w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 w godz. 7.30-15.30 lub na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. w zakładce: opieka nad dzieckiem do lat 3.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 do 19 października 2017 r. do godz. 15.30.

Dodatkowe informacje związane z konkursem udzielane są pod numerem telefonu 12 616-94-90 i 12 616-92-84.

Gmina Miejska Kraków jako jedyna gmina metropolitalna w Polsce nieprzerwanie udziela dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W roku 2012 dotowano 230 miejsc, w roku 2017 dotacją objętych jest już 3 542 miejsca. Udzielanie dotacji w znaczący sposób obniża opłaty ponoszone przez rodziców za objecie opieką dziecka w placówce (średnio o ok. 357 zł miesięcznie).

W latach 2011-2017 ilość niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych wzrosła z 8 (zapewniających 130 miejsc) do 158 (4 364  miejsc).

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także