Komunikat archiwalny

Coraz mniej palenisk węglowych w Krakowie

Do wtorku, 10 października (do godz. 14.00) przyjęto do wypłaty wnioski rozliczeniowe, na podstawie których w Krakowie w 2017 roku zlikwidowanych zostało blisko 6200 źródeł niskiej emisji. Na podstawie tych danych można założyć, że na terenie Krakowa pozostaje jeszcze ok. 10 tys. czynnych palenisk węglowych. Co ważne, liczba ta jeszcze się zmieni, ponieważ proces inwestycyjny trwa.

Coraz mniej palenisk węglowych w Krakowie
Fot. Alexander Abolinsh / freeimages.com

Ostateczny wynik będzie znany po zaakceptowaniu wszystkich rozliczeń przez Urząd Miasta Krakowa. Co ważne, mieszkańcy likwidują także paleniska poza programem PONE. Termin składania rozliczeń upłynął we wtorek, 10 października, akceptacja i wypłaty potrwają do 31 grudnia.

Jeżeli wszystkie inwestycje, na które udzielono dotacji zostaną zrealizowane, szacuje się, że w 2017 roku, w ramach i poza PONE, zlikwidowanych zostanie ok. 8 tys. palenisk węglowych, co w efekcie spowoduje, że na koniec tego roku w Krakowie powinno pozostać ok. 8 tys. czynnych palenisk opalanych paliwami stałymi – wszystko idzie zatem zgodnie z prognozami i założeniami UMK.

Przypomnijmy, inwentaryzacja palenisk węglowych zakończona w 2015 roku wykazała istnienie w Krakowie 23 854 pieców, kotłów i kominków opalanych paliwami stałymi. W roku 2015 – w okresie po zakończeniu inwentaryzacji – zlikwidowano w ramach Programu Ograniczania niskiej Emisji dla Miasta Krakowa 1318 palenisk, w roku 2016 w ramach PONE zlikwidowano 4242 paleniska. Ponadto w latach 2015-2016 poza programem PONE zlikwidowano w Krakowie ok. 2300 palenisk.

Warto zaznaczyć, że do końca 2017 roku można ubiegać się o dotację do 80 proc. kosztów kwalifikowanych wymiany palenisk węglowych, w przyszłym roku dofinansowanie wyniesie maksymalnie 60 proc. inwestycji.

 

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także