Komunikat archiwalny

Krakowianie dbają o czyste powietrze

W 2017 roku krakowianie podpisali umowy na wymianę pieców węglowych na kwotę ponad 95 mln złotych, przeznaczoną na likwidację 7,5 tys. palenisk na paliwa stałe. Jeśli wszystkie inwestycje, na które zostały udzielone dotacje, zostałyby zrealizowane, to w Krakowie pozostałoby ok. 8 tys. palenisk do usunięcia w latach 2018-2019. W ramach Lokalnego Programu Osłonowego mieszkańcy złożyli rekordową liczbę wniosków – aż 1451. Kraków prowadzi także uzupełniający projekt termomodernizacji budynków, którego budżet w 2018 roku wyniesie 6 mln 480 tys. zł. Z początkiem sezonu grzewczego w mieście rozpoczęły się również kontrole jakości paliw, prowadzone przez straż miejską. W tym roku funkcjonariusze dodatkowo sprawdzają czy właściciele kotłów posiadają odpowiednie certyfikaty, świadczące o tym, że paliwa spełniają odpowiednie parametry.

Krakowianie dbają o czyste powietrze
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

W 2017 roku do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK wpłynęło 4095 wniosków o rozliczenie dotacji celowej. Co ważne, liczba ta nie jest ostateczna. Nadal wpływają do urzędu pojedyncze wnioski, np. nadane na poczcie 10 października tego roku (w ostatnim dniu rozliczeń wniosków za 2017 rok). Szacuje się, że zlikwidowanych zostało około 6200 palenisk na paliwo stałe. Rzeczywista ilość zlikwidowanych w tym roku palenisk będzie znana po zweryfikowaniu wszystkich wniosków rozliczeniowych i zamknięciu okresu rozliczeniowego. Wymiana ok. 1300 palenisk została przeniesiona do realizacji w 2018 r.

W tym roku krakowianie złożyli 1281 wniosków o udzielenie dotacji (stan na 23 października) w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ci mieszkańcy otrzymają zwrot do 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przeprowadzonej inwestycji. W przyszłym roku dofinansowanie wyniesie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kraków prowadzi również Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Tylko do końca października tego roku mieszkańcy złożyli 1451 wniosków o dotację. Dla porównania, w 2016 było ich 1083, w 2015 – 373, a w 2014 – 109. Więcej informacji na temat LPO można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miasto realizuje także program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program ten ma być uzupełnieniem dla dwóch prężnie działających PONE i LPO. Jego podstawowymi założeniami są: docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie, a także wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Dotacja będzie udzielana dla budynków jednorodzinnych, których rok budowy/oddania do użytkowania jest wcześniejszy niż 2010, a także tych, które posiadają ogrzewanie proekologiczne, lub dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach PONE. Maksymalna kwota dofinansowania do budynku to 25 tys. zł. W przyszłym roku zaplanowano 250 inwestycji, na ich realizację zarezerwowano 6 mln 480 tys. zł. 

 

 

W obecnym sezonie, tak jak w ubiegłym, prowadzone są intensywne kontrole spalania odpadów. Zadanie realizuje 125 strażników miejskich. Zespół kontrolny stanowi 30 funkcjonariuszy z referatu kontroli odpadów i strażników z sekcji ekologicznych (kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej, przez wszystkie dni tygodnia). Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów. 

Strażnicy, kontrolując jakość paliwa, sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione przez ustawę muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka do badania laboratoryjnego. W przypadku używania paliwa niskiej jakości, strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu (nie mogą nałożyć mandatu karnego). 

Więcej informacji o działaniach Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza na stronach internetowych www.wymianapieca.krakow.pl i www.powietrzekrakow.pl. Stan jakości powietrza można sprawdzać na bieżąco za pomocą aplikacji na smartfony Powietrze Kraków.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także