Komunikat archiwalny

Honoris Gratia dla dyrektora szpitala dziecięcego w Prokocimiu

Dr hab. med. Maciej Kowalczyk, który przez ostatnie siedemnaście lat kierował Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu otrzymał 7 listopada z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia przyznawaną w dowód uznania za szczególne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców.

Honoris Gratia dla dyrektora szpitala dziecięcego w Prokocimiu
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Dr hab. med. Maciej Kowalczyk to wieloletni, zasłużony dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jest związany ze szpitalem w Prokocimiu i pediatrią jako własną specjalizacją od 1970 roku. Od 2000 roku jest dyrektorem tej placówki. W lipcu bieżącego roku dobiegła końca jego trzecia sześcioletnia kadencja na stanowisku dyrektora naczelnego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Dyr. Maciej Kowalczyk jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od najwcześniejszych lat swojej kariery naukowej. To tutaj na Wydziale Lekarskim uzyskał najpierw tytuł lekarza (w 1970 roku), a następnie tytuł doktora nauk medycznych (w 1982 roku) oraz doktora habilitowanego (w 1999 roku).

Nowym dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie został prof. Krzysztof Fyderek - dotychczasowy kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.

Z uwagi na brak realizacji w miejskich podmiotach leczniczych wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie pediatrii dla dzieci mieszkających na terenie Krakowa, Gmina Miejska Kraków, odpowiadając na wnioski składane przez dyrektora Macieja Kowalczyka, udzielała wsparcia finansowego dla Szpitala. Całkowity udział finansowy Gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2007–2016 wyniósł 5,6 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji, dofinansowanych z budżetu miasta Krakowa, wymienić należy Projekt Szpitala realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn. Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - w zakresie zakupu części wyposażenia medycznego i meblowo–gospodarczego oraz dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Szpitala, m.in. aparatu ultrasonograficznego, aparatu do elektromiografii (EMG) czy tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest szpitalem ostatniej szansy dla najciężej chorych dzieci z terenu Polski Południowej. Leczeni są tam pacjenci w zakresie wszystkich specjalności pediatrycznych oraz chirurgicznych. Realizacja zadań inwestycyjnych przyczynia się do poprawy dostępności specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a także poprawy jakości świadczonych usług medycznych. Wg danych statystycznych Szpitala za okres od 2010 r. do I półrocza 2017 r. liczba leczonych ogółem w placówce wyniosła 241 501 osób, w tym 59 429 stanowili mieszkańcy Krakowa (25% z ogólnej liczby pacjentów).

OTO FOTOKRONIKA URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Gratia Honoris 2.jpg

Ponadto Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie od roku 2004 aktywnie uczestniczy w realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków. W latach 2013-2015 realizował Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych. Natomiast od roku 2004 nieprzerwanie Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej. W ramach Programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej Szpital uczestniczył w pracach merytorycznych dotyczących modyfikacji Programu, zwiększając jego skuteczność.

Szpital nastawiony jest na ciągły ich rozwój, co jest istotne ze względu na potrzebę zapewnienia dostępu do najnowocześniejszych procedur oraz technologii medycznych, również w procesie badań naukowych. Placówka aktywnie uczestniczy w systemie zabezpieczenia lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. Zapewnia zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci na terenie Krakowa, Województwa Małopolskiego i Polski Południowej.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także