Komunikat archiwalny

Miasto ma szansę odzyskać pieniądze za ubieganie się o ZIO 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Sportu i Turystyki z 2014 roku w sprawie zwrotu pierwszej transzy dotacji udzielonej Gminie Miejskiej Kraków na organizację przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Po uprawomocnieniu się wyroku Ministerstwo Sportu i Turystyki zobowiązane będzie do zwrotu kwoty objętej wyrokiem na rzecz Miasta.

Miasto ma szansę odzyskać pieniądze za ubieganie się o ZIO 2022
Fot. pixabay.com

Przypomnijmy, że idea organizacji w Krakowie ZIO 2022 pojawiła się w czerwcu 2012 roku. Jej inicjatorami były władze samorządowe regionu Małopolski, Polski Komitet Olimpijski oraz Słowacki Komitet Olimpijski. 

10 maja 2013 r. Sejm RP przyjął uchwałę popierającą ubieganie się o przyznanie Miastu roli gospodarza ZIO 2022. 4 marca 2014 r. Minister Sportu i Turystyki przekazał na rzecz Krakowa kwotę 3 970 000,00 zł (pierwsza transza) z przeznaczeniem na proces ubiegania się o organizację igrzysk. 

1 kwietnia 2014 r.  Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie organizacji igrzysk w 2022 roku – prawie 70 proc. jego uczestników opowiedziało się przeciwko organizacji wydarzenia. RMK podjęła więc uchwałę o rezygnacji z procesu ubiegania się o organizację igrzysk w 2022 roku, natomiast 16 grudnia 2014 r. Minister Sportu i Turystyki wezwał Kraków do zwrotu prawie 4 mln zł z uwagi na nieosiągnięcie planowanych efektów rzeczowych zadania.

Miasto zwróciło kwotę wraz z odsetkami, ale jednocześnie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję administracyjną Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zwrotu środków dotacji.

Tagi: sąd, igrzyska

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także