Komunikat archiwalny

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - wyniki konkursu

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” wygrała otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Oznacza to, że organizacja ta poprowadzi w przyszłym roku 16 punktów, w których świadczone będzie darmowe poradnictwo prawne. Za działalność pozostałych 15 punktów będzie odpowiadać miasto.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - wyniki konkursu
Fot. pixabay.com

Wyniki otwartego konkursu ofert zostały zatwierdzone zarządzeniem nr 3343/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.11.2017 r.

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W tym roku w Krakowie działa 30 punktów, w których krakowianie mogą korzystać z darmowych porad i konsultacji. W 2018 r. będzie ich 31, ponieważ wzrosła liczba mieszkańców.

Z 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 15 stanowić będą punkty radcowsko-adwokackie, a prowadzenie 16 powierzone zostanie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 • Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 • Dla młodzieży do 26. roku życia.
 • Dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat.
 • Dla kombatantów i weteranów.
 • Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 • Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  - katastrofa naturalną,
  - awarią techniczną,
  - klęską żywiołową.
 • Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także