Komunikat archiwalny

Konkurs przybliża młodzieży twórczość Jacka Kaczmarskiego

Jeszcze do 15 lutego uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą składać prace, które wezmą udział w VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Konkurs jest formą promocji twórczości poety i pieśniarza wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Organizator – Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana – przypomina, że w tym roku przypada 60. rocznica urodzin artysty.

Konkurs przybliża młodzieży twórczość Jacka Kaczmarskiego
Fot. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Projekt odbywa się w tym roku pod hasłem „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. W pierwszym etapie uczestnicy piszą pracę na jeden z czterech tematów:

  1. „Pętla lub do zajezdni zjazd” – środki lokomocji i transportu jako metafory egzystencji i rzeczywistości w twórczości Jacka Kaczmarskiego.
  2. „Ach, jakbym chciała być jak oni” – poetycki głos Jacka Kaczmarskiego o samotności i wyobcowaniu człowieka.
  3. „Dobrze jest żyć wśród wielkich ludzi” – portrety społeczeństw, komun i grup na różnych etapach ich funkcjonowania.
  4. „Latami nie liczy się losu” – motyw starości w liryce Jacka Kaczmarskiego.

W pracy konkursowej trzeba powołać się na przynajmniej cztery utwory Jacka Kaczmarskiego. Wartością dodaną będzie, jeśli autor pracy odniesie się do form językowych istotnych dla interpretacji utworów. Jury wybierze najlepsze prace i zakwalifikuje ich autorów do kolejnego etapu, który odbędzie się w Krakowie.

Pracę trzeba przesłać w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach, do organizatora, na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Jacek Kaczmarski”, oraz w wersji elektronicznej, na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl. Termin upływa 15 lutego.

Konkurs poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

Atrakcyjne nagrody czekają! Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej organizatora.

Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Partnerem jest Miejskie Centrum Dialogu.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także