Komunikat archiwalny

Kraków ma nową strategię rozwoju

7 lutego, podczas 94. sesji Rady Miasta Krakowa, radni przyjęli „Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Dokument ten aktualizuje dotychczasową strategię z 2005 r., czyli na nowo ukierunkowuje rozwój miasta w najbliższych kilkunastu latach. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r. W tworzeniu nowej strategii dla Krakowa udział wzięli mieszkańcy, eksperci oraz ambasadorzy – podczas debat, warsztatów, konferencji, hackathonu, na profilu SRK na Facebooku lub za pomocą ankiety internetowej  dzielili się swoimi pomysłami na ulepszenie miasta.

Kraków ma nową strategię rozwoju
Fot. srk2030.pl

„Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” na nowo wyznacza zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta. Zastąpi dotychczasowy dokument przyjęty w 2005 r. W ciągu kilkunastu lat zmieniły się bowiem uwarunkowania społeczne i gospodarcze, pojawiły się także nowe jakościowo wymagania wynikające z dokumentów strategicznych przyjętych na szczeblu europejskim i regionalnym. Nowa strategia nie tylko uwzględnia te okoliczności, ale także wyznacza dłuższą perspektywę czasową – rok 2030. Ma to związek z horyzontem rozliczenia środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie roku 2023 i pozwoli przygotować Kraków do wyzwania, jakim jest planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o własne środki finansowe.

 

Ponadto na konieczność aktualizacji obowiązującej od 2005 r. strategii nałożyły się takie czynniki, jak: opracowanie i przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa w 2014 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa, w którym zostały określone projekty strategiczne, jakie mają być realizowane przez miasto, oraz zmiany w prawie w zakresie rewitalizacji. Zmianie uległo też samo podejście do polityki miejskiej.

Prace nad aktualizacją strategii rozpoczęły się w 2013 r. W latach 2013–2015 urzędnicy przygotowali wstępny projekt dokumentu, który był konsultowany z ekspertami. Krakowianie mogli się z nim zapoznać w internecie. Na początku 2016 roku przyszedł czas na bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców. W tym celu uruchomiono specjalną stronę internetową poświęconą strategii srk2030.pl, gdzie krakowianie mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące samego dokumentu oraz organizowanych wydarzeń i konsultacji.

Jednym z nich był KrakHack – pierwszy krakowski Hackathon Miejski. Jego uczestnicy przez 24 godziny z rzędu pracowali nad projektami, które mogły przyczynić się do rozwoju Krakowa. Najlepsze z nich znalazły się w opracowywanym dokumencie. Następnym dużym wydarzeniem był cykl warsztatów #PatchWork2030, w ramach którego mieszkańcy mogli zapoznać się z kluczowymi założeniami nowej strategii oraz przedyskutować je na forum. Debatę podzielono na sześć tematów: kobiety, kultura, seniorzy, outsourcing, ekspaci oraz start-upy. Każda z grup dyskusyjnych miała swojego ambasadora – znanego mieszkańca Krakowa.

Kolejnym etapem prac nad SRK2030 była konferencja organizowana z Uniwersytetem Ekonomicznym „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii – przykład Krakowa”.

Przez cały czas dyskusja o SRK2030 toczyła się również w internecie. Na stronie internetowej srk2030.pl mieszkańcy mogli wziąć udział w ankiecie i wypowiedzieć się na temat swojej wizji przyszłości naszego miasta. Równocześnie krakowianie mogli zgłaszać swoje uwagi i komentarze na specjalnym profilu na Facebooku. Pomysły łączył hashtag #robimyKraków. O pracach nad strategią informowała także kapania outdoorowa zachęcająca mieszkańców do udziału w konsultacjach. Na plakatach promujących SRK2030 pojawili się m.in. jej ambasadorzy: Bartosz Szydłowski, Ewa Wachowicz, Zofia Gołubiew, Andrew Hallam i Julien Hallier.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także