Komunikat archiwalny

Prezydent Krakowa spotkał się z profesorami

We wtorek, 6 marca, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się w Podziemiach Rynku z profesorami krakowskich uczelni i placówek naukowych, którzy otrzymali akty nominacyjne w 2017 r.

Prezydent Krakowa spotkał się z profesorami
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

- Tytuły profesorskie, które otrzymali krakowscy naukowcy są niewątpliwie dowodem uznania dla ich osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych, zwieńczeniem ich dotychczasowej drogi zawodowej, ale dowodzą też dobrej kondycji krakowskiej nauki – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podkreślił, że nie ma takiej dziedziny życia Krakowa, w której wsparcie ze strony środowisk naukowych nie byłoby widoczne. Potencjał naukowy decyduje o popularności inwestycyjnej Krakowa – stwarza warunki dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, sektora wysokich technologii i specjalistycznych usług. Przy zaangażowaniu środowisk naukowych rodzą się przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla umacniania metropolitalnych funkcji Krakowa jako centrum kultury i sztuki, ośrodka międzynarodowych spotkań i konferencji.

Dzięki krakowskiemu środowisku naukowemu Kraków ma znakomicie wykształcone kadry pracownicze i prestiż liczącego się ośrodka nauki.

W imieniu zebranych profesorów wystąpił prof. dr hab. Jerzy Jakubowicz, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Akty nominacyjne w 2017 r. otrzymali:

 1. Joanna Katarzyna Bereta, profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński,
 2. Wojciech Jan Blajer, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 3. Tomasz Maciej Borowski, profesor nauk chemicznych, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,
 4. Dariusz Andrzej Brodka, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 5. Marek Jan Cieszkowski, profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński,
 6. Bogusław Antoni Cyganek, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 7. Grzegorz Tomasz Dobrowolski, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 8. Dominik Jacek Dorosz, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 9. Tomasz Józef Dziedzic, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 10. Beata Joanna Hejmanowska, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 11. Jerzy Jacek Jakubowicz, profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie,
 12. Anna Barbara Janus-Sitarz, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 13. Wojciech Jan Jurczak, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 14. Dariusz Józef Kopyciński, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 15. Monika Kostera, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 16. Renata Barbara Kostogrys, profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja,
 17. Dorota Grażyna Kowalska, profesor nauk rolniczych, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy,
 18. Anna Teresa Krygowska-Wajs, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 19. Marek Marian Kucia, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński,
 20. Marek Kuźniewski, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 21. Stanisław Jan Małek, profesor nauk leśnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja,
 22. Jolanta Maria Marciniak-Kowalska, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 23. Joanna Gabriela Mika, profesor nauk medycznych, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk,
 24. Piotr Mróz, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 25. Roman Nowobilski, profesor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński,
 26. Maciej Rafał Paszyński, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 27. Joanna Maria Pera, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 28. Roman Jerzy Pfitzner, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 29. Jacek Bronisław Poleski, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 30. Tadeusz Jan Popiela, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 31. Agata Dorota Ptak-Belowska, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 32. Jolanta Maria Pytko-Polończyk, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 33. Teresa Sasińska-Klas, profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński,
 34. Andrzej Seruga, profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,
 35. Katarzyna Stanisława Skowronek, profesor nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,
 36. Bogdan Zbigniew Solnica, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 37. Wiesław Starowicz, profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,
 38. Zdzisław Stolarczyk, profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna,
 39. Magdalena Teresa Strus, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 40. Lidia Krystyna Sudyka, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 41. Wojciech Szczeklik, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 42. Krzysztof Szczubiałka, profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Jagielloński,
 43. Radosław Wojciech Śpiewak, profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 44. Dawid Taler, profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 45. Tadeusz Telejko, profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
 46. Mieszko Tylka, profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki,
 47. Marek Przemysław Wendorff, profesor nauk o Ziemi, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.

OTOFOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

profesorzy, prezydent

 

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także