Komunikat archiwalny

Wnuki rysują dziadków – konkurs plastyczny

Jak przybliżyć dzieciom starość, uwrażliwić na zmiany, które zachodzą w nas z wiekiem, zaszczepić zrozumienie i szacunek dla osób starszych? Najlepiej na przykładzie swoich bliskich. Dlatego Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja babcia, mój dziadek i ja”. Do 11 maja można zgłaszać prace wykonane na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną.

Wnuki rysują dziadków – konkurs plastyczny
Fot. pixabay.com

Konkurs jest częścią projektu „SiM – Seniorzy i My”, skierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w Krakowie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego.

Celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży i nauczycieli do zainteresowania się tematyką zmian demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami, uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych, kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną i dostarczona (osobiście lub drogą pocztową) do 11 maja do sekretariatu pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej, ul. Wielopole 17A, pok. 412.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Senioraliów 2018 – Dni Dialogu Międzypokoleniowego 7–9 czerwca, a wybrane prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej.

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także