Komunikat archiwalny

Konferencja naukowa na UJ o dialogu obywatelskim

W dniach 17-18 maja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie konferencja „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”. Celem spotkania jest refleksja nad kondycją dyskusji w społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu obywatelskiego.

Konferencja naukowa na UJ o dialogu obywatelskim
Fot. materiały prasowe

- Chcemy rozmawiać o praktyce dialogu obywatelskiego z perspektywy nauki, szczególnie nauk o mediach i nauk o polityce. Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji dla wszystkich uczestników dialogu obywatelskiego. Dlatego do udziału zaprosiliśmy nie tylko badaczy procesów komunikowania, ale także przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i mediów. W toku dyskusji z praktykami mamy nadzieję rozpoznać jakie warunki sprzyjają, a jakie ograniczają dialog obywatelski – mówi dr hab. Agnieszka Hess, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Jak dodaje Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura MOWIS: „Dialog obywatelski to przejście od kultury protestu do nauki samorządności, branie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, faktyczne angażowanie się w życie lokalnej wspólnoty, wyjście poza samo wskazywanie problemów. Refleksja na temat trudności, barier czy niedomagań sposobu realizowania dialogu z mieszkańcami jest istotnym elementem procesów uspołeczniania władzy, tak aby mieszkańcy brali w nim udział, aby mieli poczucie, że to działanie miało sens i mieli wpływ na podjętą decyzje.”

Planowany zakres tematyczny pierwszej edycji konferencji obejmuje między innymi tematy definiowania dialogu obywatelskiego, formy komunikacji administracji rządowej i samorządowej z obywatelami czy zagadnienia związane z rolą mediów w dialogu obywatelskim.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także