Komunikat archiwalny

Akcja „Lato w szkole” 2018

Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. Ofertę zajęć na te wakacje przygotowało 78 samorządowych szkół podstawowych, w tym 5 specjalnych. Wydział Edukacji UMK szacuje, że skorzysta z niej około 9,7 tys. dzieci. Przewidywany koszt akcji to ponad 1,2 mln zł.

Akcja „Lato w szkole” 2018
Fot. Wiesław Majka

Akcja „Lato w szkole” skierowana jest do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Dzięki niej dzieci i młodzież, którzy wakacje spędzają w mieście, mogą korzystać z ciekawych i wartościowych zajęć o różnym profilu: sportowych, artystycznych, edukacyjnych, a także zorganizowanych wycieczek i spacerów. Opieka, którą nad uczestnikami wypoczynku, sprawują opiekunowie i wychowawcy, jest z punktu widzenia rodziców bezpłatna. Gmina Miejska Kraków zabezpiecza środki na wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku, które wynosi 13,70 zł brutto za godzinę, oraz dla wychowawców – 28 zł brutto za godzinę. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru ponoszą rodzice.

Organizatorami akcji są dyrektorzy szkół, którzy decydują o przystąpieniu szkoły do akcji. Dyrektor tworzy grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy – ich liczba nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych. Czas trwania akacji to 6-8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. O czasie akcji decyduje organizator.

W przygotowanej przez szkoły ofercie spędzania wolnego czasu przeważają zajęcia na terenie placówek, np. gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, archeologiczne, plastyczno-techniczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, ceramiczne, czytelnicze, z robotyki, pszczelarskie, spotkania z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz w terenie – wyjścia do kina, teatru, muzeum (m.in. Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Narodowe), biblioteki, Papugarni, Laserparku, Parku Trampolin, Parku Linowego, Parku Młynówka Królewska, Ogrodu Botanicznego, Fabryki Czekolady, groty solnej, na basen, ściankę wspinaczkową, kręgle. Będą też organizowane spacery po Krakowie, rejs statkiem po Wiśle, jak również wycieczki edukacyjne i turystyczne do Zatoru, Myślenic, Niepołomic, Tyńca, Puszczy Niepołomickiej, Ojcowa, Wiosek Świata oo. Salezjanów, Gospodarstwa Agroturystycznego w Gruszowie, ZOO.

Wykaz szkół organizujących akcję „Lato w szkole” 2018

Tagi: lato, szkoła

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA