Komunikat archiwalny

Niepełnosprawni w świecie pracy – jak przełamywać bariery?

O sytuacji młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a przede wszystkim o tym, jak pomóc im w przejściu od edukacji do zatrudnienia, rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3. Krakowska placówka podjęła ten temat, by zwrócić uwagę na potrzebę systemowego wsparcia i podzielić się własnymi doświadczeniami. Spotkanie odbyło się 15 czerwca i skierowane było do wszystkich środowisk zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych – szkół i placówek, urzędów pracy, pracodawców, rodziców.

Niepełnosprawni w świecie pracy – jak przełamywać bariery?
Fot. materiały prasowe

– Celem konferencji „Niepełnosprawny w świecie pracy – łamiemy bariery dla Niepodległej” jest pokazanie, że osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami mogą podjąć z sukcesem zatrudnienie wspomagane na otwartym lub chronionym rynku pracy – podkreśla dyrektor SOSW nr 3 Małgorzata Kulka. – Dowodem na to są praktyki, jakie odbyli uczniowie naszej placówki w 2017 r. u maltańskich i rodzimych pracodawców. Tymi doświadczeniami chcielibyśmy się podzielić z innymi – dodaje.

Praktyka została zrealizowana dzięki pozyskanym przez SOSW nr 3 w Krakowie funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój, realizowanego na zasadach programu Erasmus Plus. Projekt nosił tytuł „Zagraniczna praktyka zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na włączenie społeczne”. Beneficjentami było 12 uczniów oraz ich nauczyciele, którzy podczas praktyki pełnili funkcje trenera pracy. Wychowankowie pracowali na terenie ogrodu publicznego, jako pomocnicy pracownika supermarketu, wykonywali prace biurowe i porządkowe w domu opieki oraz w przetwórni warzyw i owoców. Kilku uczniów znalazło później zatrudnienie na otwartym  i chronionym rynku pracy lub odbyło praktyki zawodowe u krakowskich pracodawców.

– Świadomość społeczeństwa o możliwości podjęcia pracy przez osobę z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną czy sprzężeniami jest niewielka, brakuje też systemowych rozwiązań, które zapewniałyby takim osobom indywidualne wsparcie – zauważa Małgorzata Kulka. – Tę lukę mogłoby wypełnić tzw. zatrudnienie wspomagane.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie to placówka, w której uczą się uczniowie z umiarkowaną lub znaczną  niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. Zmagają się nie tylko z własnymi ograniczeniami, ale także z głęboko zakorzenionymi stereotypami, barierami prawnymi i społecznymi. Zadaniem pedagogów specjalnych jest pokazać, że tacy uczniowie mają przed sobą przyszłość, mogą rozwijać swój potencjał i swoje mocne strony – także na rynku pracy.

Program konferencji:

 • 7.30–8.00 Rejestracja uczestników.
 • 8.00–8.15  Występ uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3.
 • 8.15–8.30 Słowo wstępne – Małgorzata Kulka, dyrektor SOSW nr 3.
 • 8.30–9.00 Sytuacja prawna dotycząca rehabilitacji zawodowej i społecznej osób Niepełnosprawnych – Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej. Stabilne zatrudnienie – wystąpienie przedstawiciela PFRON
 • 9.00–10.00 Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF do określenia umiejętności, możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy – przygotowanie indywidualnego planu aktywizacji zawodowej – Monika Zakrzewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 10.00–10.30 przerwa kawowa, Festiwal Umiejętności uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 9.
 • 10.30–12.15  Praktyka zagraniczna uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 9 na Malcie w ramach realizowanego projektu „Praktyka zagraniczna niepełnosprawnych – sposobem na włączenie społeczne” – Janusz Łata, Klaudia Piotrowska-Madej, SOSW nr 3
 • 12.15–12.30 Doświadczenia nauczycieli i uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 9 z praktyk odbywanych w instytucjach takich, jak: SANEL, Garden Pro, Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Sztuki, Biblioteka Kraków, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Małgorzata Wójcik, SOSW nr 3
 • 12.30–12.45 Formy wsparcia udzielane osobom z niepełnosprawnością przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Wojciech Borowiec
 • 12.45–13.00 Sklep Charytatywny, inicjatywa Fundacji „Promień Nadziei” – Kamil Michalik, prezes Fundacji
 • 13.00–13.15 Zatrudnienie wspomagane jako sposób na skuteczne wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na rynek pracy – 12 lat doświadczeń ChSON „Ognisko” – Katarzyna Biesiada
 • 13.15–14.00 Dyskusja, wnioski, rekomendacje.
 • 14.00 Zamknięcie konferencji.

Więcej informacji na stronie SOSW nr 3.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także