Komunikat archiwalny

Wisła Kraków nadal bez umowy na stadion

Gmina Miejska Kraków nadal czeka na spłatę zobowiązań Wisły Kraków SA z tytułu dzierżawy Stadionu Miejskiego im. H. Reymana. Brak wpłaty kwoty 4 mln 909 tys. złotych, czyli długu wobec Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, uniemożliwia podpisanie nowej umowy dzierżawy Stadionu.

Wisła Kraków nadal bez umowy na stadion
Fot. Magiczny Kraków

W czwartek, 5 lipca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Wisły Kraków SA. Niestety, spotkanie nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia. Przedstawiciele Urzędu  Miasta podkreślają, że wykazują dobrą wolę w pozytywnym rozwiązaniu problemu. Niemniej jednak warunkiem podpisania kolejnej umowy jest spłata części zadłużenia. Przypominamy, że Wisła Kraków SA ma także dług wobec Zarządu Infrastruktury Sportowej w wysokości 1 mln 394 tys. zł oraz z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 69 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, nieuregulowane zobowiązań finansowych uniemożliwia podpisanie umowy dzierżawy z wnioskodawcą, niezależnie od tego, kim on jest, ponieważ podpisanie takiej umowy byłoby działaniem na szkodę Gminy Miejskiej Kraków. Gmina Miejska Kraków wykorzystała już wobec Wisły Kraków SA wszelkie możliwości ugodowego załatwienia sprawy w zakresie zaległych zobowiązań wobec Miasta.

W 2016 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zawarł z Wisłą Kraków porozumienie o rozłożeniu zaległych należności na 24 raty. Porozumienie jednak zostało zerwane w związku z nieterminowymi wpłatami, a sprawa zaległości trafiła do sądu. Sprawa zadłużenia spółki była także przedmiotem postępowania sądowego po złożeniu pozwu 4 maja 2018 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej – o zapłatę zaległego czynszu za okres 1 lipca–31 grudnia 2017.

29 maja Sąd Okręgowy w Krakowie wydał nakaz zapłaty przez spółkę na rzecz gminy kwoty blisko 1 mln 400 tys. zł, od którego klub wniósł sprzeciw.

Podczas negocjacji warunków nowej umowy, Wisła Kraków SA zobowiązywała się do spłaty zadłużenia do 30 czerwca 2018 roku, co nie nastąpiło. W tej sytuacji Miasto wstrzymało się z podpisaniem nowej umowy dzierżawy stadionu, mając nadzieję, że Zarząd Spółki wykaże dobrą wolę, by uregulować zadłużenie wobec gminy i tym samym umożliwić miastu podpisanie umowy na kolejne lata.

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także