Komunikat archiwalny

Konsultacje na temat statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

Od 26 lipca do 16 sierpnia wyłożony został do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekt nowelizacji statutów Dzielnic I–XVIII Miasta Krakowa. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnych opinii, a ich wynik będzie mieć charakter opiniodawczy.

Konsultacje na temat statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
Fot. dialogspołeczny.krakow.pl

Opinie i wnioski można będzie także składać do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa w formie elektronicznej – na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl.

Załączniki do uchwały nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. zostaną wyłożone na 21 dni w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych rad i zarządów dzielnic miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków", strony internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.

Projekt nowelizacji statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1–18 do uchwały nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, przy placu Wszystkich Świętych 3-4, w sali 303, w dniu 8 sierpnia 2018 r., o godz. 16.00.

Zobacz:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także