Komunikat archiwalny

W interesie mieszkańców – transparentnie ws. rządowego osiedla

W sprawie rządowego osiedla na Klinach, decyzje miasta muszą być podejmowane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości mieszkańców,  zaniepokojonych realizacją tak dużego projektu. Równocześnie miasto nie podważa transparentności przeprowadzonego przez inwestora konkursu architektonicznego, przyjmując do wiadomości decyzję jury.

W interesie mieszkańców – transparentnie ws. rządowego osiedla
Fot. Tomasz Stankiewicz / Magiczny Kraków

Plany budowy rządowego osiedla na Klinach od początku wzbudzały kontrowersje wśród mieszkańców Dzielnicy X. Zwracają oni uwagę na pogorszenie się warunków życia po wybudowaniu w tym rejonie Krakowa ponad 1000 mieszkań w pierwszym etapie, z możliwością dalszej rozbudowy w przyszłości. Miasto, podpisując list intencyjny dotyczący współpracy z inwestorem, jednocześnie zastrzegło, że wiele szczegółowych ustaleń będzie zapadać w terminie późniejszym, bliżej terminu realizacji projektu.

W sytuacji, gdy współautorem zwycięskiego projektu architektonicznego jest syn zastępcy prezydenta, odpowiedzialnej za kwestie planowania przestrzennego i architektury, mieszkańcy mogą mieć uzasadnione obawy, że wszelkie dokonywane z inwestorem uzgodnienia, a także późniejsze decyzje dotyczące budowy mieszkań nie są podejmowane przez urząd w sposób bezstronny i właściwie zabezpieczający ich interes.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wbrew sugestiom Elżbiety Koterby, zamieszczonym na Jej profilu na Facebooku, miasto w żaden sposób nie podważa transparentności przeprowadzonego przez BGK Nieruchomości konkursu architektonicznego i przyjmuje do wiadomości werdykt jury.

Podkreślam jeszcze raz, że ze względu na złożoność całego projektu, decyzje Miasta muszą być procedowane w sposób wyjątkowo transparentny, zapewniając aktualnym mieszkańcom Klinów optymalne warunki do życia. Stąd poniedziałkowa decyzja prezydenta.

Monika Chylaszek
Rzecznik Prezydenta Miasta Krakowa

 

Pokaż metkę
Autor: MONIKA CHYLASZEK
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także