Komunikat archiwalny

„Podzielmy się ciepłem” – trwa nabór wniosków

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do corocznej akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Organizacje pozarządowe, które na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym krakowianom, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu ciepła, w tym ciepłej wody użytkowej dostarczanej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nabór wniosków trwa do 26 października.

„Podzielmy się ciepłem” – trwa nabór wniosków
Fot. Magiczny Kraków

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych, których misją jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym krakowianom – osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, seniorom, kombatantom, dzieciom specjalnej troski. O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które prowadzą taką właśnie działalność, a także posiadają status klienta MPEC oraz nie zalegają z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. Od początku trwania akcji, czyli od 2007 r., z dopłat do zakupu ciepła i ciepłej wody skorzystało prawie 300 organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa.

Wnioski należy składać do 26 października:

  • w formie elektronicznej – skan podpisanego wniosku trzeba przesłać na adres poczty elektronicznej: ms.umk@um.krakow.pl
  • poprzez złożenie podpisanego wniosku w siedzibie Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych: os. Centrum C 10, pok. 101.

O rozdziale środków i wyborze organizacji decyduje co roku komitet ds. pomocy, który przedstawia prezydentowi Krakowa odpowiednie rekomendacje. Szczegółowe informacje dotyczące akcji i naboru wniosków można uzyskać w Biurze MOWIS pod numerem telefonu: 12 616 78 05.

Program „Podzielmy się ciepłem” powstał w 2007 r., kiedy zostało zawarte pierwsze porozumienie o współpracy między EDF Polska SA (krakowską elektrociepłownią, obecnie PGE), Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie i Gminą Miejską Kraków. W 2016 r. grono darczyńców powiększyło się, ponieważ do programu przystąpiły Krakowski Holding Komunalny oraz CEZ Skawina SA. Koordynatorem akcji od samego początku jest Biuro MOWIS.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także