Komunikat archiwalny

Trasa Łagiewnicka: urobek ziemny zniknie z Białych Mórz

W związku z pytaniami okolicznych mieszkańców, dotyczącymi obecnego wyglądu placu budowy Trasy Łagiewnickiej w rejonie sanktuariów, spółka odpowiedzialna za inwestycję wyjaśnia, że jest to jedynie stan przejściowy, związany z ogromem prowadzonych prac ziemnych przed posadowieniem tuneli. Składowany urobek ziemny zniknie z tego miejsca w kolejnych etapach przeprowadzania inwestycji.

Trasa Łagiewnicka: urobek ziemny zniknie z Białych Mórz
Fot. Trasa Łagiewnicka SA

Teren tzw. Białych Mórz jest obecnie miejscem prowadzenia największych prac budowlanych w ostatnich dekadach w Krakowie. Trwa wydobycie gruntu, by powstał wykop, w którym wybudowane zostaną tunele tramwajowy i samochodowy, stanowiące integralną część Trasy Łagiewnickiej. Dlatego też w rejonie placu budowy składowany jest urobek ziemny. To jedynie stan przejściowy, gdyż wraz z zakończeniem inwestycji linia terenu zostanie przywrócona do stanu z przed realizacji.

Po wybudowaniu tuneli, konstrukcja będzie systematycznie przysypywana gromadzonym obecnie urobkiem dla uzyskania całkowitego przekrycia tuneli. W rejonie sanktuariów zostanie zlokalizowany przystanek tramwajowy dla obsługi ruchu pasażerskiego, zaś teren naziemny zostanie zrekultywowany nowymi nasadzeniami zieleni. Dodatkowo piesi oraz rowerzyści zyskają nowe ciągi komunikacyjne w tym rejonie.

Trasa Łagiewnicka

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także