Komunikat archiwalny

Wyższy rating dla Krakowa

16 października korzystną dla Krakowa decyzję podjęła agencja ratingowa Standard & Poor’s. Amerykańska agencja podniosła długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa z BBB+ do A- oraz oceniła perspektywę jako stabilną. Uzasadniła to wysokimi wynikami budżetu miasta, zwracając uwagę na umiarkowany poziom zadłużenia i odpowiednią płynność finansową.

Wyższy rating dla Krakowa
Fot. Magiczny Kraków

Agencja Standard & Poor’s podniosła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa z BBB+/perspektywa pozytywna do A-/perspektywa stabilna. Podniesienie tej oceny to konsekwencja analogicznego działania podjętego przez agencję wobec Polski – 12 października podniosła ona rating naszego kraju do A-/perspektywa stabilna.

„Wysokie wyniki budżetowe miasta, z utrzymującymi się znacznymi nadwyżkami operacyjnymi, które pomogą mu utrzymać umiarkowane obciążenie zadłużeniem i silną pozycję w zakresie płynności, mają pozytywny wpływ na rating miasta” – czytamy w uzasadnieniu decyzji. Rating odzwierciedla również opinię agencji odnośnie do „zamożnej gospodarki miasta, rozważnej polityki zarządzania i niewielkich zobowiązań warunkowych”.

Ocena wiarygodności kredytowej Krakowa jest najwyższą z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju, zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa.

Tagi: miasto, kraków

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także