Budynki miejskie bez pieców do końca roku

Zarząd Budynków Komunalnych prowadzi zintensyfikowane działania podporządkowane likwidacji pieców opalanych paliwem stałym w położonych na terenie Krakowa budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Działania te są podejmowane w związku z wchodzącym w życie 1 września 2019 r. zakazem palenia węglem i drewnem w Krakowie, a także w celu zwiększenia komfortu użytkowego lokali komunalnych. Do końca roku z mapy Krakowa znikną wszystkie paleniska, znajdujące się w budynkach miejskich.

Budynki miejskie bez pieców do końca roku
Fot. ZBK w Krakowie

Według stanu na 1 stycznia 2014 r. w zarządzie ZBK pozostawało 116 budynków komunalnych w których funkcjonowało łącznie 556 palenisk węglowych. Obecnie, w związku z prowadzonymi przez miejską jednostkę działaniami, według stanu na 31 października 2018 r. na terenie Krakowa pozostają jedynie 4 budynki stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, w których znajduje się łącznie 7 czynnych pieców i 2 kotłownie opalane paliwem stałym. W dwóch z tych budynków aktualnie prowadzone są prace w zakresie zmiany systemu ogrzewania, których zakończenie planowane jest w pierwszej połowie grudnia 2018 r. Natomiast w zakresie pozostałych dwóch jednorodzinnych budynków prowadzony jest proces przeprowadzki lokatorów do dwóch wyremontowanych przez Gminę Miejską Kraków zamiennych lokali komunalnych, co powinno zostać sfinalizowane do końca listopada 2018 r.

Zmianę ilości budynków komunalnych na terenie Krakowa pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w których znajdowały się czynne paleniska węglowe oraz zmianę ilości palenisk funkcjonujących w ww. budynkach, w okresie od 1 stycznia 2014 r. prezentują poniższe wykresy:

zbk z paleniskami

 

czynne paleniska zbk

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także