Komunikat archiwalny

Trwa rekrutacja do programu „Aktywna przyszłość!”

Fundacja Sustinae zaprasza osoby młode w wieku 18-29 lat, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej do udziału w programie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej „Aktywna przyszłość!”. Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia tzw. młodzieży NEET, zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Trwa rekrutacja do programu „Aktywna przyszłość!”
Fot. pixabay.com

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilno‐prawnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które w ciągu ostatnich dwóch lat opuściły:

  • instytucję pieczy zastępczej
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
  • specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • zakład pracy chronionej
  • zakład karny lub areszt śledczy
  • zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
  • zakończyły naukę w szkole specjalnej

oraz matki obecnie przebywające w domu samotnej matki.

Jak to działa?

Uczestnicy zostaną objęci indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do ich potrzeb i lokalnego rynku pracy. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie diagnoza identyfikująca sytuację na rynku pracy oraz indywidualnych barier i potrzeb, która pozwoli na określenie dalszych form wsparcia i możliwości na rynku pracy.

W ramach dostępnych form wsparcia zostaną zbudowane zasoby kompetencyjne umożliwiające osiągnięcie celu zawodowego, a także umiejętności psychospołeczne związane z aktywnym poszukiwaniem pracy. Udział uczestników w szkoleniach lub stażach dostosowany zostanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększy ich atrakcyjność w oczach pracodawców oraz da możliwość negocjowania warunków zatrudnienia.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do projektu trwa od października 2018 r. do wyczerpania miejsc w projekcie. Organizatorzy zapraszają na spotkanie rekrutacyjne do programu w biurze Fundacji Sustinae na ul. Szlak 65 lub zgłoszenia chęci udziału w projekcie telefonicznie: 883 340 209, na adres e-mail: rekrutacja@fundacjasustinae.org.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także