Trwają kontrole domowych palenisk

W październiku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 413 kontroli domowych palenisk. Funkcjonariusze ujawnili 7 przypadków spalania śmieci. W związku z tym nałożyli 4 mandaty karne na kwotę 400 zł, przygotowali jedną notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli dwie osoby.

Trwają kontrole domowych palenisk
Fot. Paweł krawczyk / krakow.pl

Ponadto pouczyli 19 osób nieposiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla oraz jednego mieszkańca użytkującego paliwo złej jakości.

W obecnym sezonie grzewczym podstawowy zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 29 osób. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych, do zespołu dołączy 71 strażników.

W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy Miasta Krakowa przypominają mieszkańcom o zakazie użytkowania od 1 września 2019 r. urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Patrole kontrolując jakość paliwa sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego. W przypadku używania paliwa niskiej jakości, strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także