Komunikat archiwalny

Nowa stacja monitoringu powietrza w Krakowie

Od 1 stycznia rozpoczęła funkcjonowanie ósma stacja monitoringu jakości powietrza. Stacja przy ul. Lusińskiej w Swoszowicach jest jedną z pięciu stacji zakupionych przez Gminę Miejską Kraków, która została udostępniona Inspekcji Ochrony Środowiska na potrzeby monitoringu.

Nowa stacja monitoringu powietrza w Krakowie
Fot. Magiczny Kraków

Gmina Miejska Kraków poniosła koszty zakupu i zainstalowania przedmiotowych stacji. Miasto zadeklarowało też wolę pokrycia kosztów energii elektrycznej związanych z eksploatacją nowej stacji w Swoszowicach.

W grudniu 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Uzdrowiskiem Swoszowice a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Celem porozumienia jest wzajemne współdziałanie w procesie dążącym do przeprowadzenia badań na potrzeby monitoringu jakości powietrza na terenie osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Od początku tego roku organem udostępniającym informacje o tle substancji w powietrzu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (a nie jak do tej pory Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska). Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która obowiązek realizacji tego zadania przenosi z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właśnie na GIOŚ.

W związku z powyższym, od 1 stycznia wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować do właściwego regionalnego wydziału monitoringu środowiska GIOŚ.

Przypomnijmy, że 30 maja 2018 r. stacja pomiarowa przy ul. Telimeny w Krakowie-Bieżanowie zakończyła działalność. Nowa lokalizacja przy ul. Lusińskiej w Krakowie-Swoszowicach została wyznaczona po analizach pracowników GIOŚ. Ósma stacja dołącza do dotychczas działających w następujących miejscach:

  • al. Krasińskiego
  • os. Piastów
  • ul. Bujaka
  • ul. Bulwarowa
  • ul. Dietla
  • ul. Jaskrowa (os. Wadów)
  • ul. Złoty Róg

Więcej informacji o nowej stacji pomiarowej na stronach internetowych systemu monitoringu jakości powietrza.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także