Komunikat archiwalny

Przyjdź na spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego

Najbliższe dni upłyną pod znakiem kolejnych spotkań w ramach konsultacji regulaminu budżetu obywatelskiego.

Przyjdź na spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego
Fot. budzet.krakow.pl

Spotkania odbędą się:

  • w poniedziałek, 25 lutego, o godz. 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny na os. Dywizjonu 303,
  • we wtorek, 26 lutego, o godz. 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3 i w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 (dyżur ekspertów),
  • w czwartek, 28 lutego, w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta na os. Centrum B.

Konsultacje mają na celu ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Trwają do 1 marca. W tym czasie każdy może zgłosić swoją uwagę, wniosek lub propozycję do zaproponowanego regulaminu wysyłając ją:

  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31–005 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego);
  • pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.

Przypomnijmy, z uwagi na znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym, wzrosła wysokość budżetu obywatelskiego – w ubiegłym roku była to kwota 12,5 mln zł, w tym – 30 mln zł. 10 mln zł ma być przeznaczone na realizację zadań ogólnomiejskich, reszta na dzielnice.

Projekt regulaminu budżetu obywatelskiego po zakończonych konsultacjach ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z proponowanym harmonogramem działań, mieszkańcy będą mogli składać projekty nie później niż do końca maja. Przez 2,5 miesiąca pomysły będą weryfikowane. W połowie września ogłoszona zostanie lista zadań, a samo głosowanie – zaplanowane nie później niż do połowy października - tradycyjne poprzedzi kampania informacyjna. Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie nastąpi najpóźniej do 15 listopada.

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na stronach internetowych dialoguj.pl i budzet.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także