Komunikat archiwalny

Kraków współtworzy nowy model odpowiedzialnej turystyki

Kraków, Paryż, Praga, Dubrownik, Madryt, Porto, Lizbona, Seul, Bruksela i Barcelona – to m.in. te miasta podpisały deklarację „Miasta dla wszystkich: budowanie miasta dla obywateli i odwiedzających”, która została przyjęta z okazji Forum Burmistrzów Na Rzecz Zrównoważonej Turystyki Miejskiej, przygotowanego przez Światową Organizacje Turystyki (UNWTO) przy współudziale portugalskiego Ministerstwa Gospodarki i miasta Lizbony.

Kraków współtworzy nowy model odpowiedzialnej turystyki
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W przyjętej deklaracji miasta zobowiązały się między innymi do:

  • zapewnienia zgodności miejskich polityk turystycznych z Nową Agendą Miejską i 11 celem Zrównoważonego Rozwoju „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”,
  • dostosowania rozwoju turystyki miejskiej do zasad Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce,
  • wyznaczania modeli zarządzania turystyką miejską, które zaangażują administrację na wszystkich szczeblach a także sektor prywatny i społeczności lokalne,
  • wspierania mechanizmów komunikacji i współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym władz miejskich, sektora prywatnego, lokalnych społeczności i turystów,
  • pogłębienia integracji lokalnych społeczności w turystycznym łańcuchu wartości poprzez promocję ich zaangażowania w tym sektorze,
  • maksymalizacji wykorzystania danych i technologii dla lepszego planowania,
  • pomiaru i zarządzania turystyką miejską jak przepustowość, mobilność, zarządzanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz postawa mieszkańców wobec turystyki,
  • promocji innowacyjnych produktów turystycznych i doświadczeń, które pozwolą miastu na zróżnicowanie popytu w czasie i przestrzeni oraz na przyciągnięcie uwagi właściwych segmentów odwiedzających, zgodnie z wieloletnią wizja i strategią miasta,
  • uznania turystów za „tymczasowych mieszkańców”, zapewniając politykę turystyczną, która promuje zaangażowanie odwiedzających i mieszkańców w sposób całościowy oraz
  • uznania społeczności przyjmujących za „stałych mieszkańców”, zapewniając politykę turystyczną, która promuje również zaangażowanie lokalnych społeczności w sposób całościowy.

Przyjęta przez Kraków deklaracja odpowiada rozpoczętym pracom miasta nad nowym dokumentem strategicznym pod nazwą „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, którego rekomendacje będą wdrażane od 2021 roku.

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także