Komunikat archiwalny

Konkurs „Adamed dla Seniora” ogłoszony

„Adamed dla Seniora” to konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Konkurs „Adamed dla Seniora” ogłoszony
Fot. adameddlaseniora.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają nagrodę w wysokości kolejno 10 000 zł, 5 000 zł i 3 000 zł.

Jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Dodatkowo, jury przyzna również nagrodę specjalną w wysokości 2 000 zł dla uczestnika konkursu, którego projekt w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród seniorów.

Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz seniorów oraz opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.

Jedna organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje. Pomysły przyjmowane będą do 15 września.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: adameddlaseniora.pl

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także