Komunikat archiwalny

W sierpniu budowa magistrali wodociągowej przy ul. Abrahama

Jak informują Wodociągi Miasta Krakowa, w sierpniu 2019 roku rozpocznie się budowa magistrali wodociągowej o przekroju 800 mm wraz z komorą zasuw oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej o przekroju 500 mm w pasie ulicy Abrahama.

W sierpniu budowa magistrali wodociągowej przy ul. Abrahama
Fot. Jan Graczyński

Inwestycja ma za zadanie zminimalizować ryzyko przyszłych ingerencji w obszary chronione dawnego obozu KL Plaszow, a także zapewnić bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody pitnej do ponad 250 tysięcy mieszkańców Krakowa.

Prace, które prowadzone będą pod nadzorem archeologa, w sposób gwarantujący nienaruszalność miejsc pochówków, uzgodnione są z Gminą Wyznaniową Żydowską, Muzeum Krakowa, Miejskim Konserwatorem Zabytków i Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Pokaż metkę
Autor: MPWiK
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także