Komunikat archiwalny

Jak opiekować się osobą niesprawną?

Spotkania z pielęgniarką, pracownikiem socjalnym i fizjoterapeutą, a także informacje o różnych formach opieki i zasadach przyznawania świadczeń socjalno-opiekuńczych – to główne elementy projektu „Wypis ze szpitala. I co dalej? Damy radę”, realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Jak opiekować się osobą niesprawną?
Fot. pixabay.com

Projekt ma na celu wsparcie rodzin i opiekunów osób niesprawnych. Ma ułatwić im dalszą opiekę nad swoimi bliskimi w domu. W ramach projektu prowadzone są spotkania z ekspertami, które są okazją do uzyskania dodatkowych informacji, nabycia lub doskonalenia umiejętności prawidłowej pielęgnacji osoby niesprawnej w domu, a także wykonywania podstawowych czynności w zakresie usprawniania i rehabilitacji. Tematyka warsztatów porusza również zagadnienia związane z rodzajem i dostępnością różnych form opieki nad osobą przewlekle chorą wraz z zasadami przyznawania świadczeń socjalno-opiekuńczych i sposobu ubiegania się o nie. Tematyka warsztatów określana jest także w oparciu o potrzeby zgłaszane przez uczestników szkoleń, np. spotkania z psychologiem, będące formą wsparcia dla opiekunów osób niesprawnych, osób starszych z zespołami otępiennymi.

Spotkania z ekspertami kierowane są nie tylko do opiekunów, dla których opieka nad członkiem rodziny jest sytuacją zupełnie nową, ale również dla tych wszystkich, którzy od dłuższego czasu sprawują w domu opiekę nad bliską osobą. Warsztaty są również okazją do uzupełnienia wiedzy oraz stanowią formę wymiany doświadczeń oraz uzyskania dodatkowego wsparcia w gronie osób będących w podobnej sytuacji.

Osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dostępnych bezpośrednio w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego oraz na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje o projekcie wraz z terminami poszczególnych spotkań można uzyskać w poniższych punktach informacyjnych:

  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, ul. Śniadeckich 10, poniedziałek-piątek, godz. 8.30 - 10.00 (pracownik socjalny: tel. 12. 424 88 51);
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul. Śniadeckich 10, poniedziałek, środa - piątek, godz. 14.00 - 16.00 (punkt pielęgniarski, tel. 12. 424 89 55), wtorek, godz. 12.00 - 14.00 (punkt pielęgniarski:  tel. 693 190 498);
  • O/K Gastrologii i Hepatologii, ul. Śniadeckich 5, środy, godz. 11.00 - 13.00 (punkt pielęgniarski: tel. 12. 424 73 79);
  • O/K Otolaryngologii, ul. Śniadeckich 2, piątki, 9.00 do 14.00 (punkt pielęgniarski: tel. 12. 424 79 10);
  • O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich ul. Kopernika 21, środy, godz. 11.00 - 13.00 (punkt pielęgniarski: tel. 12. 424 82 83);
  • O/K Neurologii, ul. Botaniczna 3, poniedziałek - piątek, godz. 8.00 do 10.00 (pracownik socjalny: tel. 12. 424 89 75)

Zgłoszenie chęci udziału przyjmowane jest punktach informacyjnych oraz za pośrednictwem strony internetowej projektu su.krakow.pl/warsztaty.

Więcej informacji na stronie: su.krakow.pl/wypis-ze-szpitala-i-co-dalej.

Tagi: zdrowie, pomoc

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także