Komunikat archiwalny

Krakowscy uczniowie uczą się, jak być za pan brat z ekologią

Jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka? Co każdy z nas może zrobić, żeby przeciwdziałać zanieczyszczeniu najbliższego otoczenia – wody, powietrza i gleby? Przed takimi pytaniami staną uczniowie szkół podstawowych uczestniczący w miejskim projekcie „Szkolne ekopomysły”. Odpowiedzi szukać będą podczas obserwacji i doświadczeń wykonywanych pod okiem nauczycieli. Na początek, 14 września wybrali się do Ojcowa, aby zbadać jakość wody i ocenić jej wartości przyrodnicze.

Krakowscy uczniowie uczą się, jak być za pan brat z ekologią
Fot. Magiczny Kraków

Wrażliwość ekologiczna rodzi się z obserwacji przyrody oraz z jej doświadczania, dlatego ekologii najlepiej uczyć się na praktycznych przykładach. Takie założenie stoi za tegorocznym miejskim projektem „Szkolne ekopomysły”, który rozpoczął się 14 września. Dzięki niemu przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i nauczyciele wzięli udział w ciekawych zajęciach, poświęconych m.in. zanieczyszczeniu powietrza, gleby i wody oraz działaniom proekologicznym.

14 września pierwsza grupa uczniów z dziewięciu szkół podstawowych (łącznie 45 osób) wzięła udział w zajęciach terenowych „Woda w twojej rzece” w Ojcowskim Parku Narodowym. Kolejne dwie grupy (16 szkół podstawowych, łącznie 80 osób) pojadą do Ojcowa 12 października. Zajęcia skoncentrowane są na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki, a uczniowie mają możliwość oceny jakości wody oraz określenia jej wartości przyrodniczych. Jak? Wykonują pomiary szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody, oceniają ilość zawiesin niesionych przez wodę, określają pH zawartości azotanów i twardości wody rzecznej, uczą się rozpoznawać gatunki zwierząt żyjących w rzece, a także oceniać stopień zaśmiecenia wody.

W tym samym czasie grupa 30 nauczycieli biologii i chemii z samorządowych szkół podstawowych uczestniczyła w warsztatach w Zespole Szkół Chemicznych na ulicy Krupniczej 44. Nauczyciele poznali innowacyjne metody nauczania wykorzystującymi nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), w tym aplikacje, gry i programy, takie jak m.in. plickersy, miMind czy padlet.

Kolejne atrakcje czekają na uczniów w poniedziałek, 16 września. Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany – Wodociągi Kraków odbędą się zajęcia dla dzieci z samorządowych przedszkoli, które będą miały formę przedstawienia „Wędrówki kropelki”. Dzieci poprzez zabawę zostaną wprowadzone w zagadnienia związane z ochroną akwenów wodnych i ich otoczenia, a także nauczą się racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dodatkowo każde dziecko uczestniczące w projekcie zostanie nagrodzone ekomedalem.

Warto przypomnieć, że miasto Kraków od 2015 roku realizuje projekty skierowane do uczniów szkół samorządowych, dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli przedszkolnych i szkolnych – były to kolejno „Zdrowy oddech”, „Zdrowy oddech 2”, „Ekolekcje”, „Ekologiczni”. Celem tegorocznego, podobnie, jak i poprzednich projektów, jest wprowadzenie najmłodszych krakowian w takie zagadnienia, jak: segregacja odpadów, monitoring stanu jakości powietrza, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby. Istotnym elementem programów jest także zachęcanie do życia z ekologią na co dzień, w tym korzystania z ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także