Komunikat archiwalny

Ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na 2011 rok

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na 2011 rok
Fot. www.krakow.pl

Otwarty konkurs ofert obejmuje takie zadania jak: Droga do mistrzostwa, Aktywny Kraków – pasja, radość, styl, Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz Organizacja zimowych i letnich obozów sportowych. Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz www.krakow.pl/sport w zakładce konkurs ofert.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także