Komunikat archiwalny

INSPIRE w Krakowie

Pod hasłem: „Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE – od zbiorów do usług danych przestrzennych trwa w Krakowie VII Ogólnopolskie Sympozjum  z cyklu Krakowskie Spotkania INSPIRE. Seminarium otworzyła Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba.

INSPIRE w Krakowie
Fot. www.krakow.pl

„Fakt, że spotkania INSPIRE organizowane są od  początku -  a więc od siedmiu lat -  w Krakowie, jest rzeczą naturalną. Nasze miasto ma wielowiekowe tradycje związane z podwalinami pod geodezję. To właśnie w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, 369 lat temu utworzona została pierwsza w Polsce Katedra ucząca studentów podstaw geometrii praktycznej, czyli dzisiejszej geodezji. W naszym mieście znajdują się dwie wyższe uczelnie kształcące ok. 1 500 geodetów i kartografów: Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Rolniczy. Rocznie kończy te studia około 250 absolwentów” – mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W programie sympozjum przewidziano siedem sesji, podczas których wybitni specjaliści  wygłoszą referaty m.in.  na temat   działań na rzecz rozwoju i  popularyzacji infrastruktury informacji przestrzennej i  obowiązujących i projektowanych przepisów unijnych w zakresie INSPIRE.  Sesjom towarzyszyć będzie dyskusja panelowa poświęcona aktualnym problemom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uczestnicy spotkań będą zapoznawać się z postępem prac nad tworzeniem przepisów  standardów dotyczących INSPIRE. Tematem obrad będzie także stan prac w zakresie tworzenia meta danych.

Przypomnijmy, że uchwalona i przyjęta przez Komisję Europejską Dyrektywa INSPIRE (The Infrastructure for Spatial Information in Europe) to podstawa prawna do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie – platformy formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty i dostarczania informacji społeczeństwu. INSPIRE ma przede wszystkim zwiększyć i udoskonalić dostępność danych przestrzennych dla podejmowania decyzji w ramach Wspólnoty, skupiając się głównie na sprawach dotyczących środowiska, rolnictwa i transportu.

Dyrektywa weszła w życie 15 maja 2007 roku,  a krakowskie Spotkania z INSPIRE rozpoczęły się dwa lata przed jej przyjęciem. Coroczne sympozja są źródłem wiedzy na temat INSPIRE oraz forum wymiany poglądów na temat wykorzystywania informacji przestrzennej na potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Uczestnikami tych spotkań jest każdego roku ponad 180 wybitnych autorytetów naukowych z całej Polski. Były one okazją  do poruszenia tematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym, omawiano tematykę dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania się przestrzeni, wreszcie kwestie społeczeństwa informacyjnego. Obecnie Polska rozpoczyna budowę INSPIRE.

Organizatorem Sympozjum jest Urząd Miasta Krakowa  przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica, Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie. Sp. z o.o.

Szczegółowy program Sympozjum dostępny jest pod adresem www.spotkania–inspire.krakow.pl (KS).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także