Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

Adres:
30–523 Kraków, ul. Zamoyskiego 100
(12) 656–46–03
Email:
osw2@tlen.pl
Dyrektor:
Józef Pacuła
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim , umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania Charakterystyka ogólna Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu stałego zamieszkania. Placówka wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych oraz warsztatów umiejętności grup wsparcia. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Ośrodek umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach w zakresie terapii pedagogicznej. Gabinet pedagogiczny czynny jest: pon. 8:00 – 13:00 pt: 9:00 – 12:25 Gabinet psychologiczny czynny jest: pon. 8:00 – 11:45 wt. 8:00 – 14.20 śr. 15:15 – 17:00 czw. 8:00 – 13:30 W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Na zajęcia uczęszczają dzieci dwa razy w tygodniu, pracują w grupach dwuosobowych. W szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy neurologopedy. Stosowana jest metoda Biofeedback oraz terapia Tomatisa. Dzięki współpracy z Przychodnią Rehabilitacyjną przy Szpitalu Jana Pawła II zakwalifikowani uczniowie uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w sali do ćwiczeń wyposażonej w przybory i sprzęt do rekreacji i korekty. Opieka medyczna Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską gabinet czynny jest codziennie od 7.00-14.35, stomatologiczną (gabinet czynny w czwartki od 8.00-13.00) oraz medyczną (lekarz psychiatra przyjmuje w 1 i 2 środę miesiąca od 10.00-13.00). Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych w szkole prowadzone są zajęcia taneczno – rytmiczne, zespół teatralno – muzyczny i koło sportowe. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach świetlicowych, imprezach internatowych, wycieczkach oraz wyjazdach śródrocznych W celu integracji i promowania talentów artystycznych Ośrodek co roku organizuje imprezę pt. „Nasz kolorowy świat”. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie plastycznej (II miejsce w konkursie „Mimozami jesień się zaczyna”, wyróżnienie za udział w konkursie organizowanym przez Teatr Groteska), posiadają osiągnięcia medalowe uzyskane w III Letnich Europejskich Igrzyskach w Lekkiej Atletyce Olimpiad Specjalnych, a także zajęli I i II miejsce w V Ogólnopolskim Turnieju w Badmintona. 6. Świetlica szkolna Świetlica działa codzienne w godz. 8:00 – 17:00. Dojazd: tramwaj nr:8, 10, 23; autobus nr:103, 144, 164, 173, 179, 184

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 10:05:05